Maand: juli 2014

Reactie op de kadernota en de jaarrekening van Werkendam

De jaarrekening laat zien dat Werkendam een solide financiële positie heeft. De reserves zijn gunstiger dan gemiddeld en de schuldenpositie is relatief laag. “Enige” minpuntje is dat de lokale lasten voor de inwoners ruim boven het gemiddelde liggen. Het meerjarenperspectief