Maand: november 2014

Algemene Beschouwingen Aalburg

Inleiding Wij hebben waardering voor het vele werk dat is verzet om deze begroting op papier te krijgen. Aalburg zit in zwaar weer en er is naarstig gezocht naar oplossingen voor de problemen. Het is alleen jammer dat daarbij een

Oh kom er eens kijken..

Op 20 november 2014, ongeveer gelijk met de intochten van Sinterklaas, hebben we toch zomaar een persbericht gekregen. Daarin staat het volgende: “Op basis van de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 oktober 2014 gaan de 3 gemeenten

Geldzorgen bij nieuwe vluchtelingen

Help voedselbank en schulden voor nieuwe vluchtelingen voorkomen Momenteel vindt er een toename plaats van het aantal vluchtelingen dat in Altena gehuisvest wordt. Mensen dus die een vergunning hebben voor een bepaalde tijd en die een huis toegewezen krijgen door

Algemene beschouwingen Werkendam

Hieronder de bijdrage van Progressief Altena bij de begrotingsbehandeling in de Werkendamse raadsvergadering van 11/11/14 Onze schuldenlast loopt op en op de reserves en voorzieningen teren we enorm in. En dat in een tijd dat we voor enorme opgaven staan

Algemene beschouwingen bij de begroting 2015 van Aalburg

Inleiding Wij hebben waardering voor het vele werk dat is verzet om deze begroting op papier te krijgen. Aalburg zit in zwaar weer en er is naarstig gezocht naar oplossingen voor de problemen. Het is alleen jammer dat daarbij een

Energie: zolang ik leef is er toch genoeg?

In het verkiezingsprogramma van Progressief Altena is duurzaamheid terecht pregnant opgenomen. Het is in het collegeprogramma ook aardig overgenomen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk concreet aan de versnelling van het invoeren van hernieuwbare energiebronnen als wind en zon en

Ruimtelijk rommelen?

Als raadslid sprak ik ongeveer 20 jaar geleden in Aalburg 4 jaar lang in vergaderingen over ruimtelijk rommelen, met ordening had het weinig van doen. Als ik kijk naar de huidige situatie dan is er veel verbeterd, doch is de

Veense Put

Op 27 oktober 1984 stond in het Reformatorisch Dagblad een paginagroot artikel over de Veense Put met als kop: “Einde van kwestie rond de Veense Putten in zicht?” Het vraagteken bleek met een vooruitziende blik geplaatst want nu 30 oktober

Progressief Altena over zorg

Kees de Waal: PA HOUDT HART VAST OVER AFWIJKENDE AANPAK DECENTRALISATIE IN AALBURG ,,Volgende week komt de begroting in Wijk en Aalburg aan de orde die redelijk dramatisch is , maar vandaag zitten we al in de maag met de