Maand: januari 2015

Werkendam gaat opvang asielzoekers onderzoeken

De eerste stap richting de mogelijke opvang van asielzoekers in Werkendam is gezet! Het college gaat de mogelijkheden in beeld brengen, in overleg treden met het COA en op zoek naar (nog meer) draagvlak in de samenleving. De fractie van

Minima en de WMO

De tijden zijn voorbij dat mensen met een beperking vanuit de WMO (of haar voorganger de Wvg) “alles” bekostigd krijgen wat zij nodig hebben om hun beperking “op te heffen”. Van lieverlee is de lijst met algemene (gebruikelijke) voorzieningen uitgebreid

Winterwandeling Progressief Altena zeer geslaagd.

Zondagmiddag 18 januari hield Progressief Altena haar Winterwandeling. Evert Begemann meldde zich af wegens een medische ingreep, waarover hij mij verzekerde dat het niet ernstig was, maar een belemmering vormde, om met laarzen aan het regenweer te trotseren. Bij huize

Charlie en Piet

Piet Hartman wordt ook in Aalburg geprezen om zijn boek “Streekgenoten”. Mooie verhalen, goed geschreven. Heel anders is de waardering voor zijn optreden als gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van Aalburg. In ieder geval door een deel van de gemeenteraad. “Platte

Discussienotitie m.b.t. extra opvang vluchtelingen of asielzoekers

Tijdens de algemene beschouwingen op 11/11/14 riep Progressief Altena op tot nadenken over een rol die Werkendam zou kunnen spelen m.b.t. de toenemende de stroom vluchtelingen uit m.n. Syrie en Eritrea. Hiervoor was op voorhand steun van de ChristenUnie en