Maand: maart 2015

In de Nieuwsbrief van februari j.l. was het GGG nog een evenement van een week. Het is nu geknipt in de tijd. Het werd veel te groot voor de kleine groep vrijwilligers. Dus zaterdag 18 april van ’s morgen vroeg …

Groene Geheim Giessen Read More »

Voor 18 maart wist ik voor het eerst niet goed waar ik op zou gaan stemmen. Niet bij de Provincie en niet bij het Waterschap. Ik weet wel wat voor mij belangrijke items zijn: milieu, schone energie en een eerlijke …

18 maart verkiezingen, en wat deed de twijfelende kiezer? Read More »

Maandagavond vond op Fort Altena een bijeenkomst voor bedrijven en andere belangstellenden plaats rondom de participatiewet. Deze wet streeft naar een maximale deelname van mensen  aan de arbeidsmarkt, ook van mensen met een beperking, mensen in de bijstand en Wajongers. …

Quasar Holland wint participatiebokaal Read More »

Op maandag 30 maart a.s. organiseert Progressief Altena, een avond voor bedrijven, instellingen en belangstellenden om ervaringen uit te wisselen rondom de participatie van mensen met een arbeidsbeperking. Wethouder Paula Jorritsma vertelt wat het beleid is van de drie Altena-gemeenten …

Wie krijgt de participatiebokaal? Read More »

Het cirkelen van een vliegtuigje was het startsein van de grote schoonmaak van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het kader van Wereld Water Dag. Met tien mensen nam Progressief Altena vanaf 08.12 uur de route tussen fort Bakkerskil en fort …

Progressief Altena ontdoet NHW van zwerfvuil Read More »

“PA in spagaat?  bij provinciale- landelijke- en waterschaps-campagne?” Progressief Altena leeft in een lastige tijd. Want nu er verkiezingen zijn voor Provinciale Staten (dus ook Eerste Kamer)  en het Waterschap, lopen ineens de belangen van onze politieke bloedgroepen niet meer …

Positie PA in provinciale- landelijke- en waterschaps-campagnetijd. Read More »

Vrijdag werd in een openbare brief informatie verstrekt over de voortgang van de samenwerking in Altena. Volgens die brief is de visie van Werkendam op de toekomstige bestuurlijke inrichting als volgt: “De raad vindt dat er eerst een extern onderzoek …

Visie van Werkendamse raad inzake de samenwerking in Altena genuanceerd Read More »

In aanloop op de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 18 maart a.s. hebben we aan de lijsttrekkers van D66, Groenlinks, Lokaal Brabant en de PvdA een brief gestuurd om aandacht te vragen voor onze zorg ten aanzien van de …

Onderzoek naar de gemeentelijke samenwerking in Het Land van Heusden en Altena. Read More »