Maand: september 2015

Werkwijze Activiteitenfonds

Om te kunnen sporten, musiceren, een museum te bezoeken, enz kunnen minima een beroep doen op het Activiteitenfonds, het Jeugdsportfonds en stichting Leergeld. Mensen die een beroep doen op genoemde fondsen leven vaak op bijstandsniveau en hebben daarnaast niet zelden

Buurtpreventie WhatsApp

De discussie over sommige uitlatingen in de Aalburgse Buurt WhatsApp groepen heeft tot nogal wat reacties geleid. De werkelijke aanleiding voor de kritiek is daarbij een beetje uit het oog verloren. Volgens mij heeft niemand gezegd dat deze WhatsApp groepen

Opvang asielzoekers

In januari heeft Progressief Altena  de opvang van asielzoekers op de Werkendamse agenda gezet. Alle fracties hebben een positieve intentie uitgesproken. Het college is gevraagd om in gesprek te gaan met het COA en de mogelijkheden te onderzoeken. Als belangrijke

De pijn van Lokaalbelang en SGP mbt één Altena

Uitgesproken in de raadsvergadering van Werkendam over de fusie tussen Werkendam, Woudrichem en Aalburg   Progressief Altena heeft het makkelijk in het debat over één Altena. Samen met onze PA-collega’s in Woudrichem en Aalburg zijn we al heel lang helder:

Vluchten kan niet meer

Afgelopen zaterdag werd ik geïnterviewd door RTL nieuws. Door de redactie was een vragenformulier aan tweehonderd gemeenten gestuurd. Hieruit bleek dat een kwart van de bevraagde gemeenten mee zou willen werken aan een verzoek van het COA asielzoekers te huisvesten.

Wateroverlast

Na de wateroverlast van 28 juli 2014 was er er op 31 augustus 2015 opnieuw sprake van extreme wateroverlast op vele plaatsen in de gemeente Werkendam. Dit heeft bij ons geleid tot een hele serie vragen aan het college van