Maand: april 2016

Progressief Altena constateert dat er op enkele plaatsen in de gemeente Werkendam panden staan te verpauperen. In het verleden waren dit prachtige woningen, maar nu ontsieren ze de buurt en trekken ze ongewenst gebruik aan. Soms zijn het zelfs panden …

Aandacht voor verpaupering Read More »

In Hank gebeurt het! Enthousiaste vrijwilligers leggen er een Plukroute aan en (deels) andere vrijwilligers wisten het nieuwe dorpshuis ’t Uivernest weer stevig op de kaart te krijgen. Maar er zijn ook mensen in Hank die geen plezier meer beleven …

Vrijwilligers in Hank Read More »

Europa is in de greep van de angst. Angst voor onoverzichtelijke massa’s vluchtelingen die op Europa afkomen. Om de angst te bezweren keert Europa zich in een samentrekkende beweging naar binnen. Politici en burgers halen opgelucht adem nu besloten is …

Manifest Marli Huijer, Denkeres des Vaderlands, gepubliceerd in Trouw Read More »

Het voorgestelde associatieakkoord Oekraïne telt bijna vijfhonderd paragrafen en daarna nog een stevig aantal bijlagen. Het is een hele toer om dit door te lezen en dan nog is het de vraag of de draagwijdte ervan duidelijk zal zijn, want …

Wet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met Oekraïne Read More »