Maand: juli 2016

Visies en Ambities

Algemene beschouwingen bij de kadernota voor 2017 Het duurt nog 2,5 jaar, maar de invloed van de fusie is al duidelijk merkbaar. Die fusie komt voor Aalburg mooi op tijd want als zelfstandige gemeente is Aalburg aan het eind van

Mestverwerker Meeuwen bedreigt gezondheid en ruimt overschot op van Oost-Brabant

Als de voortekenen niet bedriegen is Altena binnenkort in het bezit van een heuse mestverwerker. De gemeente Aalburg heeft aangegeven hier medewerking aan te willen verlenen. Ook de gemeenteraad staat (behalve Progressief Altena) positief tegenover dit plan. Deze medewerking is

Reactie op jaarrekening 2015 en kadernota 2017 van Werkendam

Als reactie op de jaarrekening 2015 en de kadernota 2017 wil Progressief Altena u meenemen in een zestal thema;’s, te weten jongerenwerk, het sociaal domein, wateroverlast, zwembaden, bezuinigingen en de fusie: Met de sloop van de Kwinter en van ’t

Nederland moet in de EU blijven

Pleidooi om de Europese Unie te vitaliseren. Dat Groot Brittannië de Europese Unie verlaten heeft is zeer dramatisch. Het is rampzalig voor bijna de helft van de Britten die erin hadden willen blijven. Met name voor de Noord-Ieren en de