Maand: september 2016

Toekomstvisie Altena & en energiebedrijf

De gemeente Altena in oprichting wil graag werken aan een Toekomstvisie, samen met bewoners en ondernemers. Dat heeft 250 enthousiaste mensen opgeleverd die 21 visiegroepen hebben gevormd. Anne Nieuwenhuis heeft er al eerder over geschreven. Een succesvol democratisch experiment. Op

Sloep

Het denken in individuen klopt niet. Het individu is een soort knooppunt in een netwerk en die draadjes en verknopingen maken samen iets.’ Deze uitspraak is van filosoof Henk Oosterling, ooit Nederlands kampioen Japans Zwaardvechten en nu docent aan de

Intrekken subsidie steunpunten misplaatst

N.a.v. de publicatie van het subsidieprogramma 2017 richtte de Werkendamse fractie het volgende schrijven aan het college van B&W: Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2015 werd door een meerderheid van de raad besloten te gaan bezuinigen op het subsidieprogramma. Dit

Pecunia Causa (Ter wille van het geld)

Zo’n anderhalf jaar geleden werd Jongerencentrum EFS in Wijk en Aalburg feestelijk omgedoopt in BuBeClu; een open participatiehuis voor Burgers, Bedrijven en Clubs. Met een mooie subsidie als steun in de rug (€ 20.000,00 van het Oranjefonds) kon er een