Maand: november 2016

Vraagtekens bij huur café voor jongerenwerk

Een plek voor de jeugd in een café die de gemeente Werkendam rond de 300 euro per avond lijkt te kosten. Progressief Altena vraagt zich af of dit de bedoeling is en stelt hierover vragen aan het college van B&W.

Veranderingen in de zorg: meer presteren met minder middelen

Vorig jaar zijn er door wettelijke veranderingen verschillende nieuwe zorgtaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gekomen. Tegelijk werd er flink bezuinigd. Het Rijk droeg deze verantwoordelijkheden over aan gemeenten omdat deze “dichter op de problematiek” zitten. Gemeenten moeten de

Reactie op begroting 2017 Aalburg

Algemene Beschouwingen bij de begroting 2017 – 2020 van de gemeente Aalburg Inleiding Het college presenteert deze begroting met een klein positief saldo. Dat klinkt mooi, maar het is slechts schone schijn. In werkelijkheid komt u ruim 250.000 euro tekort.

In gesprek met de Altena Road Runners

De Colleges van Aalburg, Werkendam en Woudrichem deden de toezegging dat er eind 2016 een voorstel zou liggen voor realisatie van een atletiekbaan en een hockeyveld. Dit was voor het bestuur en de drie fracties van Progressief Altena aanleiding om

Steunpunten veiliggesteld

Nadat de coalitiepartijen besloten om met ingang van 2017 in Werkendam honderdduizend euro te bezuinigen op het subsidieprogramma vulde het college van B&W dit oa in met het in twee stappen schrappen van de subsidie op de steunpunten. Menigeen kent