Maand: februari 2018

Het kan wethouder John Bakker niet verbazen dat zijn voorstel mbt een jeugdaccommodatie in Sleeuwijk niet met alléén gejuich ontvangen is. Het idee van een jeugdhonk op de locatie ijsbaan is helemaal prima, perfect zelfs, maar de randvoorwaarden, de aanpak …

Jeugdhonk niet betalen uit Sociaal Domein Read More »

Het Iris Vlinderpad, langs de Roef in Sleeuwijk, ligt er anderhalf jaar na de aanleg allerbelabberdst bij. Progressief Altena en de ChristenUnie roepen de gemeente op het fietspad op zo snel mogelijk te herstellen. “Voor ons komt dit helaas niet …

Doe snel wat aan de belabberde onderhoudsstaat Iris Vlinderpad Read More »

De overheid kan niet zorgzaam zijn, de gemeente kan mensen niet in hun kracht zetten. Dat kunnen mensen wel. Mensen kunnen zorgen, rekening houden met de bijzondere omstandigheden van een ander, aandacht geven en liefdevol zijn. Zoals Willy Quirijns, vanaf …

Wethouder op werkbezoek in Wijkestein Read More »

Deelnemers aan de intensieve cursus gemeentepolitiek waren samen met raadsleden en bestuursleden van Progressief Altena, te gast CCM3 en bij Werkendam Maritime Industries (WMI). We mochten vernemen dat Nederland meer dan 7.500 binnenvaartschepen telt en dat Werkendam de 3e binnenvaarthaven …

Bezoek aan Werkendamse haven Read More »

Gaandeweg een raadsperiode worden er moties/amendementen aangenomen en door het College van B&W toezeggingen gedaan. Doorgaans worden resultaten hiervan teruggekoppeld en is daarmee de kwestie afgerond. Bij o.a. het maken van het jaarverslag stuitte Progressief Altena op een aantal “open …

Worden afspraken nagekomen? Read More »

De aantrekkende economie heeft ook in onze streek geleid tot een aantrekkende vraag naar werknemers. Dit is natuurlijk een positief gegeven, maar het wordt hierdoor voor ondernemers ook steeds lastiger om geschikt en bereidwillig personeel te vinden in de directe …

Huisvesting arbeidsmigranten Read More »