Het team is compleet!

Nadat op 2 januari al de eerste drie raadsleden (Paula Jorritsma, Kees de Waal en Rieka Verbeek) waren beëdigd, werd op 8 januari ook ons vierde raadslid (Christian Alderliesten) beëdigd. Tijdens dezelfde raadsvergadering werden ook onze drie burgerraadsladen beëdigd te weten: Anne Nieuwenhuis, Fenneke Snippe en Lilly van den Ende. Ons team bestaat daarmee uit vier vrouwen en drie mannen en heeft verder een mooie balans als het gaat om leeftijd, kennis en ervaring. We gaan daarom vol energie en met veel vertrouwen de komende raadsperiode tegemoet.