Progressief Altena bezoekt de Archief*Kring Hank.

Vrijdag 22 maart We hadden geen beter moment kunnen kiezen om af te spreken met de Archief*kring Hank. We werden hartelijk ontvangen door Louis de Bot (bestuurslid) en Peter Bogaarts (technisch adviseur) op ‘het mooiste zitje van de Hang’, aldus

Wisseling van de wacht

Als gevolg van de benoeming van Paula Jorritsma tot wethouder was er een plek vrijgekomen in de raadsfractie van Progressief Altena. Als eerstvolgende op onze kieslijst maakt Anne- Wil Maris ons team weer compleet. Met de kennis en ervaring die

Bestuursakkoord gepresenteerd en kandidaat-wethouders voorgesteld

Samen met de niet-coalitiepartijen willen we de opgaven voor de komende periode ter hand nemen. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, de verdere ontwikkeling van het sociaal domein, onze financiële positie, het verder vormgeven en organiseren van

Het team is compleet!

Nadat op 2 januari al de eerste drie raadsleden (Paula Jorritsma, Kees de Waal en Rieka Verbeek) waren beëdigd, werd op 8 januari ook ons vierde raadslid (Christian Alderliesten) beëdigd. Tijdens dezelfde raadsvergadering werden ook onze drie burgerraadsladen beëdigd te

Kerstgroet

          Bestuur en Fractie van Progressief Altena wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2019 Op de achtergrond wordt gestaag gewerkt aan een coalitie. Samen met CDA, Altena Lokaal en SGP willen we onze

De gaskraan moet ook in Brabant dicht!

  Weinig Brabanders weten dat er in Brabant aardgas wordt gewonnen. Minister Wiebes (VVD) gaf recentelijk zelfs toestemming om de gaswinning in Brabant op te voeren. Uit het gasveld Waalwijk-Noord, wat is gelegen onder het grondgebied van de gemeenten Waalwijk,

Aalburg gaat in beroep tegen besluit gaswinning

Op vragen van Progressief Altena heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Aalburg geantwoord dat het van plan is in beroep te gaan tegen het besluit van de minister om in te stemmen met het gaswinningsplan Waalwijk-Noord. Er wordt

Géén grote pot nat

De afgelopen drie zaterdagen hebben wij met een grote groep leden van Progressief Altena een aantal kernen bezocht en huis aan huis contact gezocht met de inwoners. Bijzonder was dat we daarbij steun kregen van enthousiaste leden van PvdA, GroenLinks

Op PAd voor de Participatiepenning in Sleeuwijk

De zon staat laag en haar licht valt op de oeroude platanen op de hof. We wanen ons in Frankrijk als we door de poort de Jeu de boule plaats betreden. Wat een sfeer! Het ziet er schitterend, warm en

Progressief Altena stelt vragen over gaswinning aan Aalburgs College

Vragen aan College n.a.v. vergunning gaswinning Waalwijk-Noord 12 november 2018 De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan Waalwijk-Noord. Van 8 november 2018 tot en met 20 december 2018 ligt het instemmingsbesluit ter inzage. Op het