Altena energieneutraal

Progressief Altena zet zich in voor de energietransitie

Wij streven naar een duurzaam, van fossiele energie onafhankelijk Altena in 2030. We verduurzamen de woningvoorraad en onderzoeken hoe we bewoners daarin kunnen ondersteunen. We bouwen energieneutraal, bevorderen zonne- en windenergie en een gemeentelijk, coöperatief, duurzaam energiebedrijf. We faciliteren benutten van restwarmte en elektrisch rijden. We stimuleren verantwoord hergebruik van afval. De gemeente bevordert het gebruik van groene energie en geeft zelf een goed voorbeeld[1].

Samen met inwoners, (natuur)verenigingen, ondernemers, boeren en overheden zijn we in gesprek over ontwikkelingen die bijdragen aan kwaliteit en beleving van stad, dorp, bedrijventerreinen en het buitengebied.

 

[1] Windmolens, zonnepanelen, biomassa… hernieuwbare energie is steeds zichtbaarder in het landschap. Maar past dat wel, bijvoorbeeld een windmolen naast een fort? En hoe kunnen eigenaren of gebruikers van monumentale complexen of gebieden profiteren van de voordelen hiervan? De pilot ‘Energielinie’ heeft onderzocht óf en zo ja, hoe herwinbare energie in te passen is in het hoogst gewaardeerde erfgoed: werelderfgoed. Daarvoor zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie als onderzoeksgebied genomen. Met als centrale gedachte: als het bij werelderfgoed is in te passen, kan die inpassing overal. Het eindresultaat levert werkwijzen, handvatten en voorbeelden op voor alle energiepioniers in, met name, opener landschap. https://praktijkvoorbeelden.cultureelerfgoed.nl/praktijkvoorbeelden/positieve-energie-voor-cultuurlandschap