Auteur: Progressief Altena Aalburg

Gemeentehuis Aalburg

De vergadering over de voorgenomen verkoop van het Aalburgse gemeentehuis heeft nogal wat commotie veroorzaakt. Ook in de pers was er nogal wat onbegrip en kritiek te bespeuren. Daarbij ging het niet alleen over de inhoud, maar vooral ook over

Tuintegeltaks

Het duurt nog bijna anderhalf jaar tot de gemeente Altena een feit is, maar bij de landelijke pers staan we nu al volop in de schijnwerpers. Normaal gesproken is daar een kostbare marketingcampagne voor nodig, maar bij ons lukt dat

Mestverwerker in Meeuwen?

Waarom een mestverwerker realiseren in Meeuwen? Volgens de gemeente Aalburg wordt daarmee “een bijdrage geleverd aan het op duurzame wijze oplossen van de mestproblematiek in Brabant”. Zelden werd het woord “duurzaam” erger misbruikt dan in dit Aalburgse raadsbesluit. Er is

Reactie op begroting 2017 Aalburg

Algemene Beschouwingen bij de begroting 2017 – 2020 van de gemeente Aalburg Inleiding Het college presenteert deze begroting met een klein positief saldo. Dat klinkt mooi, maar het is slechts schone schijn. In werkelijkheid komt u ruim 250.000 euro tekort.

Pecunia Causa (Ter wille van het geld)

Zo’n anderhalf jaar geleden werd Jongerencentrum EFS in Wijk en Aalburg feestelijk omgedoopt in BuBeClu; een open participatiehuis voor Burgers, Bedrijven en Clubs. Met een mooie subsidie als steun in de rug (€ 20.000,00 van het Oranjefonds) kon er een

Visies en Ambities

Algemene beschouwingen bij de kadernota voor 2017 Het duurt nog 2,5 jaar, maar de invloed van de fusie is al duidelijk merkbaar. Die fusie komt voor Aalburg mooi op tijd want als zelfstandige gemeente is Aalburg aan het eind van

Aalburgse stoelendans

Afgelopen dinsdag, 13 oktober, heeft een meerderheid van de Aalburgse raad besloten om mee te gaan werken aan de fusie van de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena. Omdat er tot dan toe altijd een meerderheid tégen

Buurtpreventie WhatsApp

De discussie over sommige uitlatingen in de Aalburgse Buurt WhatsApp groepen heeft tot nogal wat reacties geleid. De werkelijke aanleiding voor de kritiek is daarbij een beetje uit het oog verloren. Volgens mij heeft niemand gezegd dat deze WhatsApp groepen

Kadernota 2016 Aalburg

Algemene beschouwing bij de Kadernota 2016   Inleiding Met dank aan de opstellers hebben wij kennis genomen van deze kadernota. De titel “Varen op een vaste koers” riep in eerste instantie wel wat twijfels op, maar al lezende bleek dit

Griekse tactiek in Altena

De stuurgroep “Samenwerking Land van Heusden en Altena” heeft bij de Provincie aangegeven niet te kunnen voldoen aan de opdracht om vóór 1 oktober met een standpunt over de fusie en een bijbehorend stappenplan te komen. Als redenen worden “enkel