Bestuur

Het bestuur van Progressief Altena bestaat uit de volgende leden:

Bart Verkade: voorzitter

bart.verkade@vaart.net 06-1151 1040

Jan Koekkoek: penningmeester

Herman van Krieken: secretaris

Joop Alderliesten: algemeen bestuurslid

Anne Nieuwenhuis: algemeen bestuurslid

Anne-Wil Maris: algemeen bestuurslid