Bestuur

Het bestuur van Progressief Altena is sinds de ledenvergadering van 2 november 2016 als volgt samengesteld:

bestuurpa_2016

Herman van Krieken, Jan Koekkoek, Evert Begemann,  Bart Verkade, Joep Koorndijk , Pieter van Wijk (voorzitter), Jos Korthout en Govert Lagrouw

 

 

 

 

 

 

 

 

De Taken en Deskundigheden van het bestuur zijn als volgt verdeeld:

Herman van Krieken: Secretaris, ICT, ruimtelijke ordening, natuur en milieu

Jan Koekkoek: Penningmeester, vice-voorzitter, financiën en onderwijs

Evert Begemann: Algemeen bestuurslid, nieuwsbrief, technische zaken en sport

Bart Verkade: Algemeen bestuurslid, verkiezingen, economie, maritieme zaken, politiek en bestuurlijke zaken

Joep Koorndijk: Adviseur, ICT, website, nieuwsbrief en moderne geschiedenis

Pieter van Wijk: Voorzitter, financiën, wet en regelgeving

Jos Korthout: Algemeen bestuurslid, zorg en welzijn, eerlijke handel, politiek-historisch-cultureel bewustzijn

Govert Lagrouw: Algemeen bestuurslid, verkiezingen, economie, nieuwe politiek en cultuur