Betaalbaar wonen

Progressief Altena zet zich in voor flexibel en groen wonen

Onze flexibele samenleving (werk en relaties) vraagt om passende en betaalbare woonvormen, zoals kleine woningen/tiny houses voor jongeren, co-ouders, alleenstaanden, al dan niet met gedeelde tuin en faciliteiten. Daarom willen we een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van (sociale) huurwoningen. Er is naast kleiner wonen ook behoefte aan mogelijkheden voor collectief wonen. Maak de woningvoorraad geschikt voor vergrijzing door levensloopbestendig bouwen en realiseer voldoende plekken waar mensen met begeleiding kunnen wonen.

In een goede woonomgeving zijn voorzieningen voor cultuur, ontspanning en sport niet ver weg. Groen, de aanwezigheid van bomen, plantsoenen en natuur doet mensen goed. Daarom willen we aan bouwplannen niet alle beschikbare groen opofferen. De kenmerkende openheid in het landschap en de leefbaarheid blijft behouden voor onze inwoners en onze bezoekers. Dat vraagt om nieuwe oplossingen om inwoners, woningzoekenden en ondernemers te faciliteren bij hun ruimte- en mobiliteitsvraag.