Bloeiende akkerranden

Wij zetten ons in voor het vergroten van de biodiversiteit

Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat boerenbedrijven een grote bijdrage kunnen leveren aan een gezond en vitaal Altena. Om dat te realiseren is meer samenwerking nodig en ook geld. Progressief Altena wil effectieve financiƫle regelingen voor meer biodiversiteit zoals bescherming van insecten, akker- en weidevogels. En ook voor natuur inclusieve kleinschalige en grondgebonden landbouw, natuurlijk bermbeheer, akkerranden of boezems aan de rand van dorpen voor wateropvang en natuurontwikkeling.