Categorie: Uncategorized

Vrijwilligers voorkomen massale vissterfte Woerkumse gracht

2 juli 2018 – Vandaag is door de visvereniging in de Loevesteingracht in Woudrichem een grote pomp geplaatst om dreigende vissterfte te voorkomen. Vrijwillig, op eigen initiatief. Progressief Altena vindt dat de gemeente vrijwilligers niet hoort te frustreren, maar juist

Waarom inzet Bart in zwembaden verminderen?

De inzet van de buurtsportcoaches (Bart) bij de zwembaden Bijtelskil en Werkina wordt verlaagd van 38 naar 24 uur per week. Als reden wordt gegeven dat de inzet van de buurtsportcoaches bij de zwembaden niet altijd strookt met de doelstellingen

PArticipatiepenning Andel voor Oranjevereniging Juliana

Op 9 maart zijn we op bezoek geweest bij Oranjevereniging Juliana in Andel. Dat is een bloeiende Aelse vereniging met zo’n 450 leden, 40 actieve werkgroepleden en acht bestuurders. In 2020 viert de vereniging haar eeuwfeest. We worden gastvrij ontvangen

PArticipatiepenning Almkerk voor Dorpsraad! Soos als kweekvijver voor Almkerks verenigingsleven

Op 2 maart zijn we op bezoek geweest bij de Dorpsraad Almkerk. In het Wapen van Emmickhoven gaven Truus Schmidt, Nico Vink en Zeger van der Stelt ons een inkijkje in deze bloeiende dorpsraad. Waarom zijn jullie gestart? “De oprichting

Wethouder op werkbezoek in Wijkestein

De overheid kan niet zorgzaam zijn, de gemeente kan mensen niet in hun kracht zetten. Dat kunnen mensen wel. Mensen kunnen zorgen, rekening houden met de bijzondere omstandigheden van een ander, aandacht geven en liefdevol zijn. Zoals Willy Quirijns, vanaf

Progressief Altena op PAd voor de PArticipatiepenning

Mensen geven gezicht aan de samenleving waar wij voor staan: geïnspireerd, mooi en duurzaam. Met de PArticipatiepenning wil Progressief Altena die samenleving opzoeken en de verhalen doorgeven.   Wat is het? Als waardering voor de inzet van de inwoners van

Introductiecursus Gemeentepolitiek

Introductiecursus Gemeentepolitiek Progressief Altena organiseert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van onze nieuwe gemeente Altena een (Introductie-) cursus Gemeentepolitiek. Deze intensieve cursus is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in politiek in het algemeen en onze lokale politiek in het

Duistere wolken pakken zich samen boven een net van glas. Internet is van ons allemaal, de glasvezel hoort een publiek goed te zijn.

Als het weer eens mis gaat met onze aansluiting op de koperen draad van de KPN, een lievelingsprogramma onderbroken wordt, internet ontoegankelijk is, een dringend mailtje niet weg kan of zelfs bellen onmogelijk is, droom ik ervan aangesloten te zijn

Gemeentehuis Aalburg

De vergadering over de voorgenomen verkoop van het Aalburgse gemeentehuis heeft nogal wat commotie veroorzaakt. Ook in de pers was er nogal wat onbegrip en kritiek te bespeuren. Daarbij ging het niet alleen over de inhoud, maar vooral ook over

Tuintegeltaks

Het duurt nog bijna anderhalf jaar tot de gemeente Altena een feit is, maar bij de landelijke pers staan we nu al volop in de schijnwerpers. Normaal gesproken is daar een kostbare marketingcampagne voor nodig, maar bij ons lukt dat