Help de mantelzorgers

Progressief Altena zet zich in voor experimenten op het gebied van zorg

De vergrijzing van onze inwoners vraagt meer inspanning van familie, vrienden en buurtbewoners om de zorg te bieden die ouders, kinderen en buren nodig hebben. Progressief Altena wil daarin een generatiebewust beleid voeren waarbij we de mantelzorgers maximaal willen ondersteunen.

Nu veel zorgtaken zijn overgeheveld vanuit Den Haag naar onze gemeente is het tijd  om te zoeken  naar eenvoud en waarde: we delen ervaringen en kijken om naar elkaar. Dat maakt de aandachtige zorg mogelijk, de beste zorg die we kunnen bieden. Zulke zorg vraagt om een werkwijze die uitgaat van wat iemand nodig heeft. Het gaat niet alleen over heldere regels, maar ook over werkbaarheid en betrokkenheid.

De kracht van Altena zit in onszelf. Progressief Altena wil de aanwezige kennis, kunde en betrokkenheid versterken en zó richten dat we daar daadwerkelijk allemaal mee vooruitkomen. We maken Altena mantelzorgvriendelijk, waarbij we inzetten op respijtzorg voor jong én oud, zodat zorg vol te houden is.