Nieuwe gemeentehuis buiten de gemeenschap

Progressief Altena zet zich in voor gemeentelijke diensten in uw buurt

In de gemeenschap staat de gemeente dichtbij de bewoners. Progressief Altena heeft daarom bij de besluitvorming over de aankoop van de Rabobank tegen geheimhouding gestemd. Wij hebben ervoor gepleit over de huisvesting te stemmen nĂ¡ de verkiezingen, als ook definitief bekend is hoeveel ambtenaren gehuisvest moeten worden. Toen dat niet haalbaar was, heeft Progressief Altena als enige partij tegen de aankoop van het Rabobank gebouw gestemd.

Wat willen wij voor u bereiken?

  • Met de aankoop was een bedrag tussen de 11 en 15 miljoen euro Als het aan Progressief Altena ligt, zoeken we een nieuwe koper en bestemming en gaan we met dit geld aan doelen werken die voor ons allemaal van waarde zijn.
  • In onze visie werken ambtenaren niet in een ivoren toren, maar zijn in de gemeenschap aanwezig en gaan naar de inwoners in de kernen toe.
  • Wij stellen voor om bestaande voorzieningen, zoals bibliotheken, multifunctionele accommodaties, verzorgingshuizen en dorpshuizen te benutten. Als ontmoetings- en werkplek.

Met betrokkenheid van streekgenoten is onze gemeente daadwerkelijk beter af. Dat slaagt alleen wanneer de gemeente zich richting inwoners uitnodigend, gelijkwaardig en toegankelijk opstelt.