Verkiezingsprogramma/Kandidaten

Progressief Altena heeft een verkiezingsprogramma geschreven voor de nieuwe gemeente Altena voor de gemeenteraadsperiode van 2019 – 2022.
‘De Kracht van Altena’ is de titel van ons verkiezingsprogramma. Ons motto is: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Naast het centrale programma wordt er gewerkt aan een uitbreiding met specifieke programmapunten per kern. Hiervoor gaan we onder meer op pad met de PA-rticipatiepenning langs onze 21 kernen.

Ook doen we een vertaalslag naar een compact Progressief Programma voor Altena, waarbij we in posterformaat ‘De Kracht van Altena’ verbeelden!

Wilt u meedenken? Laat het ons weten door een bericht te sturen via info@progressiefaltena.nl

 

Ons programma is hier te downloaden.

 

Onze kandidaten:

 

1. Paula Jorritsma, Woudrichem

Mijn naam is Paula Jorritsma, moeder van 4 kinderen. Ik ben een hardlopende, fietsende en schaatsende Historica en heb gewerkt als journalist, dagvoorzitter en welzijnswerker.

Samen met drie vrouwen in onze top 5 én de mannen op onze kandidatenlijst, zet ik me in voor de inwoners van de 21 kernen van Altena. Geografisch de grootste gemeente van Brabant, omarmd door rivieren. Met Nationaal Park De Biesbosch en (wereld)erfgoed Oude & Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een gemeente waar we trots op kunnen zijn en die we mogen koesteren!
Een gemeente waar mensen wonen die het verschil maken. De kracht van Altena zit in ons allemaal. Ik sta voor een gemeente die deze kracht, kennis en betrokkenheid versterkt. Waarin elke inwoner er toe doet en meedoet. Als dat niet op eigen kracht lukt, is de gemeente dichtbij om daar waar nodig te helpen.

Ik ben een ‘Optimist!’ naar filosoof: René Gude. Optimisme betekent volgens hem niet dat je een grenzeloos vertrouwen hebt in de wereld. Het is een ‘realistisch streven naar een optimum’. Het verstand, en vooral de filosofie, bieden de mogelijkheid om negativisme te overwinnen. Een optimist is eigenlijk een ‘optimeerder’, iemand die vindt dat we alle zeilen bij moeten zetten om te verbeteren wat er te verbeteren valt, en die dat doet zonder enige garantie dat het daadwerkelijk goedkomt. De ware optimist ziet de wereld als een aaneenschakeling van hoogtepunten waartussen onvermijdelijk dieptepunten zitten. Graag neem ik de verantwoordelijkheid om tegen alle teleurstellingen in steeds te streven naar een volgend hoogtepunt.

 

2. Christian Alderliesten, Hank

Mijn naam is Christian Alderliesten, 42 jaar en geboren in Giessen, verhuisd naar Uitwijk en na mijn studie in Breda en Eindhoven nu woonachtig in Hank. Ik werk als Stedebouwkundige bij de gemeente Gorinchem en ben inmiddels 4 jaar raadslid in Werkendam.

De identiteit van onze kernen, de karakters van de dorpen en de kwaliteit van ons prachtige eiland hebben mijn passie. Er wordt gebouwd aan woningen bedrijven, recreatie; alles moet de ruimte krijgen… maar niet overal op de zelfde wijze! Een buurt in Werkendam is wezenlijk anders dan een buurt in Dussen! Ik wil bouwen aan kwaliteit, met de historie, het landschap en het karakter van de individuele dorpen van Altena!

Naast ruimtelijke kwaliteit is ook duurzaamheid onlosmakelijk verbonden met het bouwen aan de kwaliteiten van Altena. Energiezuinig is de norm, energieneutraal de ambitie. Op een slimme manier voorkomen we wateroverlast, door voldoende oppervlaktewater en groene gebieden in de kernen te behouden en insectenplagen, zoals de muggenplaag in Sleeuwijk, pakken we aan door de zwaluw en de vleermuis de ruimte te geven! …en natuurlijk houden we Altena Schoon!

 

3. Kees de Waal, Wijk en Aalburg

Mijn naam is Kees de Waal, 66 jaar, geboren en getogen in Wijk en Aalburg. Naast mijn werk als zelfstandige in de ICT ben ik al ruim 25 jaar actief in de Aalburgse politiek, waarvan enkele perioden als raadslid.
Als vertegenwoordiger van de PvdA was het voor mij een logische keuze om met de leden van D66 en GroenLinks, aangevuld met onafhankelijke progressieve geesten, verder te gaan als Progressief Altena. Samen kom je immers verder. Datzelfde geldt voor het samengaan van Aalburg, Werkendam en Woudrichem in één gemeente Altena.

Een politieke partij is geen doel op zich, maar slechts een middel. Het echte doel is het welzijn van de inwoners van Altena, waarbij voor mij begrippen als solidariteit en eerlijke kansen leidend zijn.
We staan voor boeiende uitdagingen, o.a. op het gebied van duurzame energie, zorg en huisvesting.
Er zullen ongetwijfeld problemen opdoemen maar ik ben er van overtuigd dat we er samen met onze inwoners een succes van kunnen maken.
Na al die jaren inzet om tot een verenigd Altena te komen wil ik namens Progressief Altena graag de verantwoordelijkheid nemen om daar een steentje aan bij te dragen.

 

4. Rieka Verbeek, Wijk en Aalburg

Mijn naam is Rieka Verbeek-Vos, geboren op 16 september 1985 in Gameren. Opgegroeid in Aalst en sinds 2007 woonachtig in Wijk en Aalburg.

Mijn MAVO diploma heb ik behaald aan het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg, waarna ik aan het KW1C in ‘s-Hertogenbosch mijn diploma’s Directiesecretaresse-Managementassistent en juridisch secretaresse heb behaald.
Ik ben getrouwd en ben moeder van 2 kinderen. In Wijk en Aalburg ben ik actief als MR lid op de OBS J.Henri Dunant en in de jeugdcommissie van Achilles Veen. Drie dagen per week werk ik voor een rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij.

Uit eigen ervaring weet ik dat het niet altijd makkelijk is om invloed uit te oefenen op de plannen van de gemeente. Wanneer inwoners vragen hebben, moeten zij gehoord worden. Met hun visie hoort de gemeente rekening te houden. Ik wil dat vanuit de gemeenteraad verbeteren.

Ook niet-stemmers (kinderen en jongeren tot 18 jaar) wil ik een stem geven. Denk daarbij aan schoolzwemmen, uitgaansgelegenheden en streekvervoer. Voor ouderen vind ik het van belang dat zij van hun oude dag kunnen genieten in een betaalbare woning en een veilige en schone omgeving.

 

5. Anne-Wil Maris, Rijswijk

Mijn naam is Anne-Wil Maris, geboren augustus 1964 en getogen in Hoensbroek (Zuid-Limburg). Na mijn studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden ben ik sinds 1994 woonachtig in Rijswijk aan de Wiel. Ik werk sinds 2009 als projectleider bij Erfgoed Brabant, het kenniscentrum voor erfgoed en erfgoedadvies en educatie in ’s-Hertogenbosch. Daarvoor was ik onder meer werkzaam als journalist voor het Brabants Dagblad en als ambtenaar cultuur en coördinator cultuureducatie bij de, net gefuseerde, gemeente Heusden.
Op de terugweg uit Den Bosch aangekomen bij de brug bij Heusden weet ik het weer: hier ben ik thuis! Mijn werk als historica brengt mij dagelijks door heel Brabant en ver daarbuiten. Het Land van Heusden en Altena, straks de gemeente Altena, herbergt een schat aan mensen en hun levensverhalen, uit een rijk verleden en heden. Hoe maken we daar samen een prachtige toekomst van?

Ik zie er naar uit om actuele vraagstukken aan te pakken en bruggen te slaan tussen mensen. Uit mijn ervaring als voorzitter van Sociaal Cultureel Werk De Veste/De Vleet en als ondernemer van De Koffietuyn weet ik hoe belangrijk een goed bestuur daarbij is. Een bestuur dat zijn inwoners betrekt en naar ze luistert en ook zo handelt. Een gemeente met inwoners die betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

 

6. Wim Kant, Giessen

 

 

 

7. Ad van der Wiel, Andel

 

 

 

 

 

 

 

8. Jan Koekkoek, Almkerk
9. Bas van der Wiel, Woudrichem
10. Lilly van den Ende, Woudrichem
11. Ed den Besten, Werkendam
12. Anne Nieuwenhuis, Sleeuwijk
13. Johan Vos , Genderen
14. Margo van Beem, Babyloniënbroek
15. Arie Versteeg, Eethen
16. Frans Gemen, Hank
17. Len Bruining, Dussen
18. Perry de Ronde, Drongelen
19. Wouter Rijsbergen, Sleeuwijk
20. Johan Roodnat, Babyloniënbroek
21. Remco van der Stelt, Hank
22. Bart Verkade, Woudrichem
23. Isabel de Waal, Wijk en Aalburg
24. Ferry Visser, Rijswijk
25. Fenneke Snippe, Woudrichem
26. Henk Admiraal, Werkendam
27. Otto de Fijter, Woudrichem
28. Govert Lagrouw, Nieuwendijk
29. Jos Korthout, Woudrichem
30. Herman van Krieken, Babyloniënbroek
31. Pieter van Wijk, Sleeuwijk
32. Joop Alderliesten, Uitwijk
33. Herma Geerts, Sleeuwijk,
34. Leida van Andel, Babyloniënbroek
35. Ad Los, Dussen
36. Maarten de Winter, Rijswijk
37. Joost Kant, Giessen