Vooruitgang

Kies voor de toekomst

Ons mooie Altena is een heerlijk gebied om te wonen, te werken en te recreëren. Het lijkt erop dat we weinig reden hebben tot klagen. Progressief Altena wil die heerlijkheid aan volgende generaties doorgeven. Maar daar moeten we wel wat voor doen. Gelukkig is een belangrijke voorwaarde gerealiseerd. Een belangrijk punt van ons vorige verkiezingsprogramma wordt werkelijkheid, straks zijn we één Gemeente Altena!

Echter:

Door de vergrijzing zal de beroepsbevolking afnemen. Dat betekent minder schouders voor zwaardere lasten.

Een tweede verandering is dat de lokale overheid er veel taken bij heeft gekregen. Deze taken vragen veel aandacht van de lokale politiek.

En een derde factor is de vraag: “houdt ons milieu het nog wel?”

Al deze ontwikkelingen nopen tot een herbezinning op mensen en middelen. Progressief Altena wil daarvoor nieuwe wegen bewandelen. Die wegen leest u in onze beginselverklaring, de basis voor het verkiezingsprogramma van de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Geen wet van Meden en Perzen, maar een kompas dat leidt tot voorspoed en geluk voor alle inwoners. We laten niemand aan zijn lot over. Iedereen telt mee!