Vooruitgang

Kies voor de toekomst

Ons mooie Altena is een heerlijk gebied om te wonen, te werken en te recreeren. Het lijkt erop dat we weinig reden hebben tot klagen. Progressief Altena wil die heerlijkheid aan volgende generaties doorgeven. Maar daar moeten we wel wat voor doen. Want er zijn veranderingen op komst. Door de vergrijzing zal de beroepsbevolking afnemen. Dat betekent minder schouders voor zwaardere lasten.

Een tweede verandering is dat de lokale overheid er veel taken bijkrijgt.

En een derde factor is de vraag: “houdt ons milieu het nog wel?” Al deze ontwikkelingen nopen tot een herbezinning op mensen en middelen.

Progressief Altena wil daarvoor nieuwe wegen bewandelen. Die wegen leest u in onze beginselverklaring, de basis voor het  verkiezingsprogramma van de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Geen wet van Meden en Perzen, maar een kompas dat leidt tot voorspoed en geluk voor alle inwoners. We laten niemand aan zijn lot over. Iedereen telt mee!