Samen verder

Samen kom je verder
Progressief Altena is in 2013 ontstaan toen PvdA, Groen Links en D66, en niet-partij gebonden geesten de lokale krachten bundelden om een sterk progressief geluid in Altena te laten horen. Speerpunt in ons eerste programma (2014-2018) was de inzet van één gemeente Altena, want ‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder’. We zijn in één college terechtgekomen en hebben deze en andere doelstellingen gerealiseerd.

Er waait een frisse wind door Altena
In de komende bestuursperiode vanaf 2019 willen we een frisse progressieve wind over het behoudende politieke landschap van Altena laten waaien. We willen een gemeente dichtbij de inwoner. We weten wat er speelt in de dorpen, kijken vooruit, werken samen en willen ruimte en verantwoordelijkheid aan bewoners geven. We hebben aandacht voor wie dat nodig hebben. We zien de vergrijzing van de bevolking als gegeven onder ogen. Jongeren en ouderen hebben elkaar nodig. Het respect en aandacht voor elkaar is de kern van het generatiebewuste beleid dat ons voor ogen staat.

De kracht van Altena
De kracht van Altena zit in onszelf. Progressief Altena wil de aanwezige energie, kennis en betrokkenheid versterken en zó richten dat we daar daadwerkelijk allemaal mee vooruitkomen. Dat kan als je werkt en ontspant, anticipeert en investeert, beschermt en vernieuwt, betrekt en ruimte geeft, het eenvoudig houdt en weet wat waardevol is, duidelijk bent en elkaar vertrouwt.

Welkom op onze website!