Meer werk in de regio

Progressief Altena zet zich in voor werk in eigen woonomgeving

De waarde van werk is enorm. Werk vereist een goed functionerende arbeidsmarkt. De basis daarvan zijn bedrijven en (startende) ondernemers die arbeid vragen én medewerkers, zelfstandigen en werkzoekenden die daar met hun kennis, vaardigheden en motivatie op aansluiten.

Progressief Altena wil een Economische raad opzetten met ondernemers, ZZP’ers schoolbestuurders, vakbonden en arbeidsmarktdeskundigen. Daarmee willen we de krachten bundelen voor een goed functionerende regionale arbeidsmarkt en passend opleidings- en vestigingsklimaat. De sectoren toerisme en recreatie, de agrarische-, de transport-, handel en de maritieme sectoren staan daarbij voorop omdat Altena daar sterk in is. De derde Haven in Werkendam kan, mits economisch haalbaar en ruimtelijk inpasbaar, een belangrijke impuls zijn voor de regionale economie.