Toekomstvisie Altena genegeerd

Op weg naar één Altena ligt er een document waarin de fysieke en digitale randvoorwaarden voor de gemeenteraad vanaf 1/1/19 zijn omschreven. Daarin wordt de wens uitgesproken om te komen tot een “centraal gelegen vergaderlocatie & raadszaal liefst gecombineerd met

Geplaatst in Progressief Altena

Duistere wolken pakken zich samen boven een net van glas. Internet is van ons allemaal, de glasvezel hoort een publiek goed te zijn.

Als het weer eens mis gaat met onze aansluiting op de koperen draad van de KPN, een lievelingsprogramma onderbroken wordt, internet ontoegankelijk is, een dringend mailtje niet weg kan of zelfs bellen onmogelijk is, droom ik ervan aangesloten te zijn

Geplaatst in Uncategorized

Rente Kredietbank moet lager

Bij o.a. schuldproblematiek, voor woninginrichting van statushouders en voor aanschaf van duurzame gebruiksgoederen werkt de gemeente Werkendam samen met de Kredietbank West-Brabant. De mensen die (noodgedwongen) een beroep doen op de Kredietbank zijn doorgaans mensen die rond moeten komen van

Geplaatst in Progressief Altena, Werkendam

PA Werkendam over de begroting 2018

“Vanavond passeert de allerlaatste begroting van de gemeente Werkendam. Een memorabel moment. Steeds meer onderwerpen worden behandeld met de focus op de ene gemeente Altena in 2019. We zouden daarom nu, voor 2018, in het laatste jaar Werkendam alles kunnen

Geplaatst in Werkendam

Gemeentehuis Aalburg

De vergadering over de voorgenomen verkoop van het Aalburgse gemeentehuis heeft nogal wat commotie veroorzaakt. Ook in de pers was er nogal wat onbegrip en kritiek te bespeuren. Daarbij ging het niet alleen over de inhoud, maar vooral ook over

Geplaatst in Uncategorized

Mogelijke milieuschade door kunstgras

Progressief Altena heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Werkendam naar aanleiding van een uitzending van Zembla waarin de noodklok geluid werd over de wijze waarop in (heel) veel gemeenten sinds jaar en dag de kunstgrasvelden van

Geplaatst in Milieu, Progressief Altena, Werkendam

Bereikt extra geld voor armoede onder kinderen wel iedereen?

Ouders met een laag inkomen kunnen extra geld krijgen van de Altena-gemeenten. Tot eind 2017 kan dat aangevraagd worden voor schoolspullen, schoolexcursies, kinderkleding en – schoenen. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, wordt tegen inlevering van originele bonnen het aankoopbedrag

Geplaatst in Progressief Altena, Werkendam, Zorg

Tuintegeltaks

Het duurt nog bijna anderhalf jaar tot de gemeente Altena een feit is, maar bij de landelijke pers staan we nu al volop in de schijnwerpers. Normaal gesproken is daar een kostbare marketingcampagne voor nodig, maar bij ons lukt dat

Geplaatst in Uncategorized

De weg naar lokale democratie is vol hobbels en valkuilen.

1 oktober2016. De dag van de toekomst. Presentatie van de door bijna 300 inwoners opgestelde toekomstvisie. Een vernieuwend proces met als resultaat een vernieuwende visie. De democratische energie stroomde. Er waren ook bijna 50 icoonprojecten bedacht. De initiatiefnemers stonden in

Geplaatst in Aalburg, Werkendam, Woudrichem

Plastic

Het scheiden van afval zit in Altena goed tussen de oren. Toch verloopt het niet in alle gevallen nog even soepel, zoals de laatste tijd in Hank dagelijks wordt ervaren. Hoewel iedereen weet/kan weten dat het plastic tweewekelijks wordt opgehaald,

Geplaatst in Werkendam