Progressief Altena stelt vragen over gaswinning aan Aalburgs College

Vragen aan College n.a.v. vergunning gaswinning Waalwijk-Noord 12 november 2018 De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan Waalwijk-Noord. Van 8 november 2018 tot en met 20 december 2018 ligt het instemmingsbesluit ter inzage. Op het

Vergunning Gaswinning

Ook bij Progressief Altena is er veel weerstand tegen het besluit van de minister om Vermilion toe te staan langer gas te winnen uit het gebied Waalwijk-Noord. Het is kwalijk te noemen dat een gasveld dat met normale methoden uitgeput

Kantine van de Crosser

Progressief Altena is onaangenaam verrast door de suggestie van Altena Lokaal dat wij de renovatie van de keuken van de Crosser proberen tegen te houden. Onze werkelijkheid is een andere. In de commissievergadering van 30 oktober stond de behandeling van

Bouwplan Op ‘t Loev gaat voorbij aan de kracht van de samenleving

Foto animatie bron: Google. Afgelopen week sprak de gemeenteraad van Woudrichem over het bouwplan “Op ‘t Loev”, beter bekend als het Fort-terrein aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem. Het college bracht dit plan in op grond van de inspanningsverplichting aan

Bestemmingsplan Genderen

          Op 30 oktober heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Aalburg het bestemmingsplan Genderen vastgesteld. De enige tegenstem kwam van Progressief Altena. Uiteraard is ook Progressief Altena zich er van bewust dat woningbouw noodzakelijk is

Raad van State prikt schijnargument Aalburgs gemeentebestuur door

De Raad van State gaat uitzoeken of een mestverwerkingsinstallatie in Meeuwen al dan niet in strijd is met het Brabantse mestverwerkingsbeleid. De argumenten van het Aalburgse gemeentebestuur spelen voor de Raad geen enkele rol. Wat zou een inwoner van Meeuwen

Samen naar een dementievriendelijk Altena!

Tijdens de bijeenkomst op 31 oktober ‘’Samen werken aan een dementievriendelijke gemeente’’ gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Aan de hand van diverse stellingen werd er gesproken over wat er al mogelijk is en vooral over welke initiatieven mogelijk

Sloop brug Jannezand afgewend

DE SLOOP VAN DE BRUG IS STILGELEGD!! Onder grote maatschappelijke druk van de inwoners van Hank, gesteund door politieke druk van Progressief Altena, heeft het college op 8 oktober uiteindelijk tòch het enig juiste besluit laten nemen… pas op de

Arbeidsmigranten: kans of bedreiging?

Zowel in Veen als Rijswijk zijn er heftige meningsverschillen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe denken verschillende politieke partijen over dit vraagstuk? Misschien is een van de problemen wel, dat zij dit niet altijd duidelijk maken. Als burger kun je

Er groeit iets moois achter de gevel van Veldzicht

Op zaterdag 12 oktober was Progressief Altena uitgenodigd voor een rondleiding op Park Veldzicht, het voormalige openlucht zwembad van Aalburg. Na de sluiting in verband met de komst van Aqua Altena werd het complex ter beschikking gesteld aan een stichting