Xinix moet blijven

Wij zetten ons in voor het behoud van Altena’s poptempel

Cultuur gaat over het verleden, de toekomst en hoe je dat nu beleeft. Muziekcultuur speelt een belangrijke rol in Altena, variërend van muziekkorpsen, klassieke concerten, muziekonderwijs en onze eigen poptempel Xinix. Muziek brengt mensen bij elkaar. Xinix speelt in onze ogen een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van muziekliefhebbers en – beoefenaars. Het is een geweldige voorziening met betekenis ver buiten onze gemeente. Daarom verdient het onze steun.