Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

29/3 Zorg- en participatieavond

 

Geachte

Progressief Altena vraagt u deel te nemen aan haar tweede bijeenkomst over de zorg in onze aanstaande gemeente Altena op woensdagavond 29 maart. Het thema zal zijn: zorg tussen Maas en Merwede; knelpunten en mogelijkheden.

Op 1 januari 2015, alweer twee jaar geleden, zijn veel zorgtaken van het rijk overgegaan naar de gemeenten. Om bij te dragen aan de voorbereiding daarvan hebben wij daarom op 18 november 2013 een bijeenkomst gehouden van mensen, particuliere bedrijven en organisaties in Altena die al werkzaam waren op het gebied van zorg en welzijn. Wat gebeurt hier eigenlijk al?

Nu, ruim twee jaar later, willen wij graag horen hoe het de deelnemers aan onze eerste Zorgavond vergaan is bij en na de transitie. Wat is goed gegaan en wat niet. Welke steun hebben de gemeenten gegeven en welke hebben ze gemist. We willen overzicht krijgen van de problemen die zich in de praktijk van de zorg voordoen. Wij willen met u, zorgondernemers, zoeken naar wat er aan die problemen te doen is. We hopen de samenwerking te versterken, niet alleen tussen u onderling maar ook met de nieuwe gemeente Altena. Zijn er nieuwe kansen?

Bij deze tweede avond willen we ook andere ondernemers betrekken: werkgevers die in hun bedrijf ruimte geven aan werknemers met een beperking en die zich uitdrukkelijk ten doel stellen ervoor te zorgen dat dit kan en goed gaat. Ondernemers die op die manier zorg en werk volgens de Participatiewet realiseren. Waar lopen zij tegenaan en welke kansen zien zij?

Er zijn recente ontwikkelingen in Altena die inspirerend kunnen zijn voor de manier van werken in de zorg. In Woudrichem is een begin gemaakt met “Welzijn op Recept”. De werkgroepen die hun visie op de toekomst van Altena gaven, hebben leerzame resultaten opgeleverd die van belang kunnen zijn voor de zorg. Het icoonproject Iedereen doet mee; op weg naar Brabants grootste is daarvan een voorbeeld. Graag horen we van hen welke mogelijkheden zij zien.

Namens Progressief Altena verzoeken wij u mee te werken aan onze bijeenkomst over mogelijkheden, knelpunten en verbeteringen in de zorg. Wij stellen uw deelname zeer op prijs. Binnenkort zullen wij telefonisch contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Evert Begemann, Herma Geerts-Nolet, Geert Panhuysen

Voor vragen of om u alvast aan te melden: E: panhu127@planet.nl; T: 0183-409019