Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

5% indexatie bibliotheek Altena

Foto van twee kinderen die aandachtig werken op een papiertje

Vanwege de stijgende kosten is in juli een motie aangenomen om alle subsidies (die de gemeente verstrekt) te indexeren met 5%. Dit gebeurde bij de behandeling van de kaderbrief. In de begroting voor 2023 lazen we dat bibliotheek Altena hiervan uitgezonderd is.

Geschreven door

Ook de bibliotheek heeft te maken met stijgende kosten door de hoge energieprijzen, gestegen prijzen van materialen en personeelskosten. Om ervoor te zorgen dat de bibliotheek alle taken op een goede manier kan blijven uitvoeren, was de indexatie daarom zeker nodig. Ook vragen we het college om een toekomstvisie op te stellen, inclusief meerjarig financieel perspectief. 

Ons amendement is unaniem aangenomen.