Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Onderzoek naar de gemeentelijke samenwerking in Het Land van Heusden en Altena.

In aanloop op de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 18 maart a.s. hebben we aan de lijsttrekkers van D66, Groenlinks, Lokaal Brabant en de PvdA een brief gestuurd om aandacht te vragen voor onze zorg ten aanzien van de samenvoeging van onze 3 gemeenten. Niet alleen om ze op de hoogte te brengen van onze zorg maar ook om steun te vragen voor ons standpunt.  Inmiddels hebben we al toezeggingen dat ons standpunt meegenomen wordt bij de coalitiebesprekingen.

De brief is hieronder ingevoegd maar ……Hier blijft het niet bij…… Nu het er op lijkt dat de colleges vooral sturen op vertraging van het proces gaan we ook andere middelen inzetten om ons standpunt op de agenda te krijgen.

Let dus op de volgende nieuwsbrieven!

Marian van der Wal, Voorzitter Progressief Altena

Brief

Geachte lijsttrekker,

In de aanloop van de verkiezingen op 18 maart willen wij u graag het volgende onder de aandacht brengen.

Binnenkort ontvangt u een rapportage van Prof. Dr. C. Veerman met betrekking tot zijn onderzoek naar de gemeentelijke samenwerking in Het Land van Heusden en Altena.

Hoewel wij nog niet op de hoogte zijn van de uiteindelijke advisering hebben wij, naar aanleiding van de berichtgeving, grote zorgen dat hier wederom gekozen wordt voor een vertragende en, inmiddels bewezen, niet werkende oplossing.

Ons standpunt is dat wij niet langer, onnodig, gemeenschapsgelden moeten willen verspillen aan een herhaling van een proces wat mislukt is en alleen maar tot nog meer vertraging in een logische samenvoeging van 3 gemeenten zal leiden.

Hierbij willen wij u dan ook nader informeren over het proces en onze zorg en u verzoeken ons te steunen in onze (politieke) strijd om de samenvoeging van de gemeenten in Altena vorm te geven.

Wie zijn wij:

Wij zijn Progressief Altena, www.progressiefaltena.nl. In 2013 hebben wij de krachten gebundeld en zijn de leden van D66, Groenlinks, PvdA en ongebonden stemmers uit de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samengegaan in een ‘lokale partij met landelijke binding’.

In alle 3 de gemeenten zijn wij, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, vertegenwoordigd in de gemeenteraad en in Woudrichem in het college.

In ons verkiezingsprogramma staat onder meer:

* De gemeente Aalburg, de gemeente Werkendam en de gemeente Woudrichem gaan samen. Zij vormen bij elkaar een hechte sociaalgeografische eenheid, die na een fusie op kosten kan besparen. Eén grotere gemeente heeft immers meer bestuurskracht dan drie kleine, want ingewikkelde samenwerkingsverbanden tussen de Altena-gemeenten onderling zijn dan niet langer nodig. De burger komt weer centraal te staan.

Het proces tot nu toe:

Het samengaan van de 3 gemeenten kent een lange historie. Al in 2007 is een Bestuurskracht onderzoek geweest waarbij de kwetsbaarheid van de 3 gemeenten is gebleken. Het maatschappelijk middenveld heeft bij dit onderzoek ook uitgesproken dat zij voorstander zijn van samenvoeging.

De ondernemingsraden van de 3 gemeenten hebben eveneens een voorkeur voor samenvoeging uitgesproken en in 2009 een gezamenlijke BOR gevormd.

In 2009 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en zijn een aantal bestuursopdrachten geformuleerd op beleidsterreinen waar de samenwerking al vorm moest krijgen.

Hierbij is eveneens de afspraak gemaakt voor een nieuw Bestuurskrachtonderzoek in 2012 waarna de vervolgstappen ingezet konden worden.

Ondanks een voortvarende start bleek al snel dat de samenwerking niet succesvol uitgevoerd kon worden. Enerzijds door onwil en onmacht binnen de ambtelijke organisaties en anderzijds door wisselende opvattingen bij de politieke vertegenwoordigers. Het merendeel van de bestuursopdrachten zijn dan ook voortijdig gestopt of hebben zelfs geleidt tot verbreking van de al bestaande samenwerking.

De afspraak tot een nieuw bestuurskrachtonderzoek is door politieke besluitvorming in de gemeente Aalburg niet uitgevoerd.

De politieke krachten in de 3 gemeenten hebben er voor gezorgd dat het proces inmiddels zodanig gestagneerd is dat de vanuit de Provincie uiteindelijk een opdracht verstrekt is aan Dhr. Veerman om te beoordelen hoe de samenvoeging tot stand gebracht kan worden.

Ook nu merken wij echter dat de uitleg van de opdracht in iedere gemeente anders ingevuld wordt. Dit varieert van een volmondig JA tot opnieuw willen experimenteren met samenwerking.”