Logo PA kerst zonder tekst small
Beste lezer van deze nieuwsbrief,
In de laatste weken van 2020 sturen we u graag nog een nieuwsbrief. Dit keer staat deze volledig in het teken van de feestdagen. Ondanks corona is er dit jaar in de gemeenteraad van Altena best veel gebeurd en we komen daar op een ander moment graag op terug.
Progressief_Altena_kerstgroet_op0
Namens iedereen bij Progressief Altena wensen we u prettige kerstdagen 🎄 en een gezond, voorspoedig en gelukkig 2021.
  • Van de fractie

Terugkijken op 2020 betekent nu toch in de eerste plaats stilstaan bij de slachtoffers van de corona epidemie. Tot half december zijn er in Altena 43 mensen overleden aan het virus en er verblijven nog tientallen in het ziekenhuis. Ook in onze verpleeghuizen zijn veel besmettingen en slachtoffers. Als gemeenschap zijn we alle verplegenden, verzorgenden en vrijwilligers ontzettend veel dank verschuldigd voor hun inzet om het leed te beperken.

Vooruitkijkend naar 2021 is er toch ook weer ruimte voor hoop: natuurlijk de hoop op werkende vaccins, maar ook de hoop dat we iets leren van deze crisis. Want ook nu weer blijkt dat de zwakkeren in de samenleving het hardst worden getroffen. Voor onze fractie zal dit laatste een belangrijk aandachtspunt zijn in het komende jaar.

De raadsleden, burgerraadsleden en fractiemedewerker van Progressief Altena wensen u een voorspoedig en vooral gezond 2021 toe.

Kees de Waal
Christian Alderliesten
Rieka Verbeek
Anne-Wil Maris
Anne Nieuwenhuis
Fenneke Snippe
Lilly van den Ende
Peter Benard

De vloed komt!

Voor- en tegenspoed is van alle tijden. In 1954, toen Vasalis onderstaand gedicht schreef, was er bijvoorbeeld nog geen corona.

Eb

Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
Iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door 't ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

M. Vasalis

Vloed 2
  • Van het bestuur

‘Eenzaam aan de tob… Ként u die uitdrukking, dames en heren?’

Vrees niet, beste lezer! Dit wordt géén vurige prediking in ds. Gremdaat-stijl. Wél willen wij -als bestuur van Progressief Altena- in dit kerststukje’? een maatschappelijk vraagstuk aankaarten. Tegelijk doen we ook een praktisch beroep op u. Het thema is: eenzaamheid.

Citaat uit het decembernummer van Vrij Nederland:
In Nederland steeg het aandeel mensen dat zich eenzaam voelt tijdens de coronacrisis naar 1 op 3, zo meldde het Sociaal Cultureel Planbureau in september.
De Britse hoogleraar en activiste Noreena Hertz, laat in haar laatste boek ‘Eenzaamheid is duur’ zien hoe eenzaamheid een gezondheidscrisis veroorzaakt. Uit onderzoek, schrijft ze, blijkt dat het net zo schadelijk is als alcoholisme en tweemaal zo schadelijk als obesitas. Statistisch gezien staat eenzaamheid gelijk aan het roken van vijftien sigaretten per dag’.

Maar, er is volgens Hertz ook een economisch belang om wat te doen aan eenzaamheid.

‘Eenzame mensen zijn minder productief, minder efficiënt. Als we niets doen, versterkt de coronacrisis de trends die al gaande waren. De robotisering zal toenemen. Mensen gaan als gevolg van deze crisis hun baan verliezen, en we weten dat dat de eenzaamheid vergroot. We hebben leiders nodig die daarin durven optreden. Anders neemt de woede tegen het neoliberale systeem alleen maar verder toe, de onvrede, de hang naar populisme’.

Andere mensen zeggen dat eenzaamheid een emotie is die bij het leven hoort en waar de overheid terughoudend moet zijn in te treden.

Een van de actiepunten uit ons Verkiezingsprogramma ‘De kracht van Altena’ geeft concreet aan hoe wij willen inzetten op eenzaamheidsbestrijding. Maar dat lukt alleen als we het samen doen.
Eerder deze maand is daarom vanuit het bestuur onder alle leden een enquête uitgezet om boven tafel te krijgen wat we over het thema ‘eenzaamheid’ (1) zien, (2) denken en (3) wat we er ermee willen.

Voor wie dat nog niet heeft gedaan: de enquête invullen kan tot 1 januari aanstaande.
Als alle informatie binnen is, komen we hier zeker bij u op terug!

Wij wensen alle lezers van dit blad goede kerstdagen en een gezond 2021 toe!
Joop Alderliesten
Herman van Krieken
Anne Nieuwenhuis
Maarten de Winter
Pieter van Wijk
Ad Dolislager

Sneeuwpop
  • Van de wethouder

Lieve mensen,

Het is bijna kerstmis.
Een feest van hoop, geloof en vooral van de liefde!
Vorig jaar rond deze tijd hadden we niet kunnen vermoeden dat we kerst 2020 met mondkapjes, desinfectiegel en op anderhalve meter afstand moeten doorbrengen.

Om in ieder geval contact met onze eigen leden te houden, klom ik in oktober op de fiets (of trok mijn renschoenen aan). Ik fietste en rende langs zo’n kleine 150 progressievelingen en je kunt er in bijna elk dorp en vesting wel eentje vinden. Alleen Waardhuizen is nog terra incognita voor Progressief Altena.

Wat deze tocht me leerde was dat we een mooie, diverse club mensen zijn. Dat wist ik natuurlijk wel, maar het was ook bijzonder om te ondervinden waar alle leden wonen, met een flink aantal een gesprekje te voeren en een paar mensen daarna wat uitgebreider te spreken. Over hun idealen, waarom ze lid zijn van Progressief Altena en welke ideeën ze hebben om onze strijdkreet kracht bij te zetten #samenkomjeverder. Dankjulliewel daarvoor!

Intussen is het besturen van een gemeente in corona-tijd ook ongekend. De saamhorigheid in Altena is groot. Dat is een groot goed. Samenredzaam Altena laat zich zien in talloze initiatieven die zijn ontstaan om elkaar tot steun te zijn. Van soepacties tot wenskerstbomen, het zijn tekenen dat ‘de meeste mensen deugen’ (Rutger Bregman).

Zonder de ogen te sluiten voor de ‘deugnieten’ hoop en geloof ik in een betere wereld. Waarin we eerlijker delen. Zodat iedereen mee kan doen.
Geloof in een betere wereld is niet naïef. Je moet er alleen wel wat voor doen!

Intussen neurie ik mee met ‘Imagine’ van John Lennon:

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one

Ook ik wens u graag prettige kerstdagen en een gezond en mooi 2021!

Paula Jorritsma
Lid van Progressief Altena en wethouder Zorg, Welzijn, Werk en Cultuur

Kerstbal PA Samen 2
facebook twitter instagram 
Logo PA Post
Email Marketing Powered by MailPoet