Logo PA Post

Nieuwsbrief mei 2021

Beste Progressieveling,

Onze vorige nieuwsbrief stond in het teken van de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een prachtig resultaat voor D66, helaas ook deels ten koste van de zetels van GroenLinks. Sinds de uitslag zijn er alweer de nodige perikelen (geweest). Een peiling heeft inmiddels uitgewezen dat veel Nederlanders willen dat de politiek minder met zichzelf bezig is, en meer met besturen.

Dat verwijt kan ons op lokaal niveau niet snel gemaakt worden. In Altena zetten we ons onverminderd in voor jou en alle andere inwoners. De raadsagenda blijft goed gevuld en ook andere onderwerpen hebben onze aandacht.

In deze nieuwsbrief (o.a.)
 • Informatie over de volgende ALV
 • We zoeken kandidaat-raadsleden!
 • Aandacht voor muziek ?
 • Een stuk over De Biesbosch
 • Informatie over Raadsupdates

Een uitgebreide nieuwsbrief en we wensen je veel leesplezier!

Namens de fractie,

Kees de Waal
Fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena

Van het bestuur

21 juni - Algemene Ledenvergadering


Verkiezingsprogramma
Er wordt hard gewerkt aan ons nieuwe verkiezingsprogramma. Tijdens gespreksavonden met onze leden is waardevolle input opgehaald en inmiddels zijn ook verschillende organisaties benaderd om nog suggesties te doen. Ken je een organisatie die we mogelijk hebben overgeslagen? Neem dan contact op!

De Programmacommissie streeft ernaar om het concept-verkiezingsprogramma op 7 juni klaar te hebben, zodat het op 8 juni naar alle geïnteresseerde leden kan worden verstuurd. Op 21 juni -tijdens de ALV- zal er dan over het nieuwe programma worden gestemd!

Tijdstip en locatie
Een exact tijdstip is nog onbekend, daarover informeren we je natuurlijk ruim van tevoren. Ook de locatie laten we nog even in het midden. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat we graag weer fysiek willen vergaderen, maar dit moet voldoende veilig zijn en veilig voelen.

Kandidaat-raadsleden gezocht!

Progressief Altena zoekt kandidaat-raadsleden voor de volgende gemeenteraadsperiode.

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die je geschikt lijkt?

Lees dan onze profielschets en reageer!
Foto lege stoelen met naambordjes raadsleden

Van de wethouder

PA-PAula: Meer Muziek in de Klas met Máxima!

Onze Visie op Cultuur in Altena is in 2019 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering is meteen ter hand genomen. Zo wordt er hard gewerkt aan de Canon van Altena (door Erfgoed Altena en Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena), is het platform Alle Cultuur in Altena bijna in de lucht (juni 2021) en omarmde de raad het voorstel om muziekonderwijs uit te breiden. Deze uitbreiding betekent een veel groter bereik: van individuele PGB’s voor muziekles (bereik circa 250 kinderen) naar muziekles in álle klassen op álle scholen in Altena (potentieel bereik ruim 5000 kinderen). Hiermee sluiten we aan op het landelijke programma ‘Meer Muziek in de Klas’.
Koningin Máxima is ere-voorzitter van ‘Meer Muziek in de Klas’ en was afgelopen week aanwezig in de ECI cultuurfabriek in Roermond. Daar was een feestelijk programma georganiseerd in aanloop naar de 50e verjaardag van onze koningin. De drie zussen van OG3NE zongen betoverend de sterren van de hemel, waarna vertegenwoordigers van een aantal gemeenten vertelden waarom zij aanhaken bij Meer Muziek in de Klas.
Meer Muziek in de Klas tijdens optreden OG3NE
Namens de gemeente Altena waren Annemarie de Stigter (beleidsadviseur Cultuur) en ik uitgenodigd. Kort en bondig mocht ik Máxima vertellen waarom onze gemeente meedoet:

Cultuur is de basis, de bodem – in plaats van de kers op de taart. We zijn daarom erg blij met ‘Meer Muziek in de Klas’; muziekonderwijs voor álle kinderen (en dat zijn er in Altena ruim 5000). Zo werken we aan gelijke kansen voor ieder kind!

Met bijzonder veel dank aan onze Bibliotheek Cultuurpunt Altena die de uitvoering van ‘Muziek in de Klas’ ter hand neemt en al jarenlang zeer succesvol cultuureducatie op ál onze scholen uitvoert! Uitzending van het feestelijke gebeuren is zondag 16 mei ‘Leven vol muziek’ om 20:55 uur op NPO1.

Paula Jorritsma
Wethouder cultuur, zorg, werk en welzijn

Van de fractie

Nieuws

De kracht van muziekonderwijs

Op 28 mei 2019 is de Cultuurvisie Altena vastgesteld. Een belangrijke droom en wens is muziekeducatie op álle scholen. Vanaf komend schooljaar wordt die droom werkelijkheid. ?
Persoon houdt instrument vast bij muziekorkest

Toontje Sprengerpluim 2021 voor Anne-Wil Maris

Toontje Sprengerpluim 2021: Portret Anne-Wil Maris (Foto: Corine Koek-Maasdam/Corine Tekst&Beeld)
Foto: Corine Koek-Maasdam / Corine Tekst&Beeld

Ieder jaar wordt op internationale vrouwendag (8 maart) de Toontje Sprengerpluim uitgereikt. Dit jaar aan raadslid Anne-Wil Maris 🎉

Motie PA krijgt vorm
Online platform ‘Aan de slag!’ wordt uitgebreid!

Na een testperiode wordt het online platform ‘Aan de slag’ uitgebreid met meer input vanuit onze inwoners. Een belangrijke stap om te zorgen dat de lijntjes tussen bevolking en bestuur kort blijven.
Banner toegankelijkheid - een computer op website van gem. Altena

Speeddaten met raadsleden

Raadslid: misschien iets voor u?

Op het scherm zien we de een na de ander ’binnen komen’: de deelnemers aan de cursus ‘Politiek actief’, georganiseerd door de griffie van de gemeente Altena. Het is een grote groep. Jong en oud, vrouwen en mannen, uit verschillende kernen en achtergronden horen we later. Ze zijn er klaar voor. Vandaag gaat het over de rol van de raad en het werk van raadsleden. We zijn er vanaf het begin bij, toch ook wel benieuwd naar wat ze over ons vertellen.
De hele gereedschapskist van de Gemeenteraad wordt opengetrokken. Interpellaties, moties en amendementen vliegen om je oren. Veel informatie die er voor zorgt dat er nog meer vragen ontstaan bij de deelnemers.
Raadsleden Anne-Wil en Rieka
Vlnr. Anne-Wil Maris & Rieka Verbeek
Foto: Corine Koek-Maasdam / Corine Tekst&Beeld
En dan is het zover: alle Raadsleden en Burgerraadsleden zijn aangesloten. Handen uit de mouwen en… speeddaten maar. De vragen van de deelnemers zijn talrijk, maar de rode draad is helder: hoe kom je als raadslid erachter wat er speelt bij de inwoners, voorbij de ‘usual suspects’? Hoe doe je dat en waarom doe je dat? Hoeveel tijd kost het je en wat levert het op? Maar ook: die achterban in Den Haag… heb je daar nog iets aan, of zitten zij je alleen maar in de weg?

Gelukkig konden wij op alle vragen naar tevredenheid antwoord geven en hopelijk hebben we weer een hele leuke groep kunnen enthousiasmeren voor het Raadswerk. Want Raadslid zijn is een prachtige baan, die ons in ieder geval veel energie oplevert.

Anne-Wil Maris
Rieka Verbeek
Raadsleden fractie Progressief Altena

Rubriek: Over de Biesbosch

In slechts een paar maanden tijd zijn er in de Biesbosch een aantal onderwerpen die onze aandacht hebben gevraagd, hebben gekregen en vasthouden.
 • In februari hebben we vragen gesteld over het stijgend aantal aanrijdingen met dieren in de Biesbosch. We kregen direct antwoord van de wethouder.
 • In maart werden we geconfronteerd met twee soorten vervuiling.
  Hieronder lees je daar meer over.

Onderhoudswegen verspreiden zwerfafval

Zwerfafval verzameld uit menggranulaat
Om het onderhoud goed uit te kunnen voeren, heeft het Waterschap diverse dijken voorzien van menggranulaat. Aan de oppervlakte liggen o.a. plastic en glas. Vooral de losse delen plastic worden makkelijk meegevoerd met de wind en vervuilen de Noordwaard, terwijl dat ‘t glas voor andere problemen zorgt.

Inwoners Noordwaard worden geïnformeerd over monitoring TGG

Op 2 maart berichtte EenVandaag over vervuilde ‘Thermisch Gereinigde Grond’ (TGG) in Bunschoten. Dit kwam aan het licht door toegenomen kalversterfte. De totale saneringskosten aldaar bedragen 32 miljoen euro.

Bij het aanleggen en ophogen van dijken in de Noordwaard is ook TGG gebruikt, tevens van dezelfde verwerker. Het Waterschap verricht al extra metingen sinds 2019. Omdat er toch onduidelijkheid ontstond, vinden wij het belangrijk dat we een vinger aan de pols houden.
Daarom hebben we een motie ingediend om vooral te blijven meten én de gemeenteraad en inwoners in de Noordwaard te informeren over de resultaten. De motie is unaniem aangenomen.
Foto van omgeving en grond Noordwaard

Opinie

De meningen en opinies in deze rubriek, komen niet per definitie overeen met de standpunten van Progressief Altena. (Zie het redactiestatuut)

Helikopters

Vorig jaar heb ik de gemeenteraad een brief gestuurd over de overlast door helikopters. Helaas moet ik opnieuw aan de bel trekken omdat het alleen maar steeds gekker wordt. Vorige week, 12 mei rond 14.45 uur, vlogen zelfs 4 chinook-helikopters vlakbij ons huis. Drie chinooks volgden de chinook die voorop vloog. De helikopters maakten rondjes om ons huis met hun zware dreunende motoren. Overal vlogen broedende vogels op en werden dieren op de vlucht gejaagd.

De overheid geeft veel geld uit aan de bescherming van weidevolgels. Vrijdag 7 mei was ik rond 10:00 uur als coördinator van een vrijwilligersgroep van Altenatuur samen met andere vrijwilligers bezig met weidevogelbescherming aan de Hillsestraat ter hoogte van de Ruttesteeg. Twee apaches en één chinook vlogen laag over het land en zeker 6 grutto´s, enige kieviten en wulpen vlogen op uit het weiland. Nadat de helikopters verdwenen waren zochten de vogels hun nest weer op. Dit herhaalde zich nog 3x voordat het überhaupt 11:00 uur was.

Regelmatig gaan de helikopters zo laag over ons huis dat alles staat te trillen. Volgens een bouwexpert kunnen de ramen van ons huis door deze trillingen kapot gaan. Ik heb de gemeenteraad een brief geschreven over dit probleem en kreeg toen van B&W te horen dat de gemeente mijn probleem niet op kan lossen. Wel heeft onze burgemeester de brief in september vorig jaar besproken met de commandant van vliegbasis Gilze-Rijen. Er is afgesproken dat de brief doorgestuurd zou worden naar Defensie en dat deze mij antwoord zou geven. Helaas zit ik nog steeds op dat antwoord te wachten.
Chinook
Sinds er door corona niet meer geoefend mag worden in de VS is in Altena de overlast van helikopters nog groter geworden. Het verbaast mij dat gemeente Altena dit alles blijkbaar voor zoete koek slikt en accepteert dat haar burgers buitenproportioneel veel overlast ervaren van oefeningen met helikopters.
Nog gekker is het feit dat de overheid veel geld steekt in de bescherming van weidevogels en dat diezelfde overheid vervolgens de broedende weidevogels gaat verjagen met helikopters. Ik ben daarom van mening dat de gemeente wel wat assertiever mag worden in deze kwestie, want nu ervaar ik Defensie als een staat binnen een staat die zich blijkbaar alles kan permitteren… zelfs volgens gemeente Altena. Kinderen én ouders die wakker schrikken door geluidsoverlast, koeien die uitbreken, verstoring van broedende vogels, schade aan huizen en gebouwen: op veel plekken in de regio wordt gruwelijk veel overlast ervaren van deze oefeningen.

De Zorgplicht van de gemeente vraagt volgens mij om maatregelen die haar burgers beschermen tegen laagvliegende helikopters. Ook de weidevogels verdienen meer bescherming. Nut en noodzaak om met alle geweld zoveel in Altena te oefenen ontgaan mij echt. Daarom wil ik graag dat de lasten eerlijker verdeeld worden over het land én de oefeningen zoveel mogelijk worden beperkt; meer vraag ik niet.
Herman van Krieken
Pasfoto Herman van Krieken

Van het bestuur

Communicatieplan vastgesteld

Op 5 april jl. heeft het bestuur het Communicatieplan vastgesteld. Daarin zijn ook de vanuit de Algemene Ledenvergadering aangedragen aanvullingen opgenomen.

Onze leden kunnen het vastgestelde plan opvragen via addolislager@gmail.com

In het Communicatieplan doet het bestuur voorstellen voor activiteiten, debatten en organisatorische maatregelen. Die voorstellen worden in het plan uitgewerkt langs vier lijnen:
 1. Progressief Altena als volkspartij
 2. Progressief Altena als ideeënpartij
 3. Progressief Altena als democratische ledenpartij
 4. Progressief Altena als partij van integere/bekwame volksvertegenwoordigers en bestuurders
Het stuk eindigt met een flink aantal concrete actiepunten. Een groot gedeelte daarvan hopen we nog dit jaar – in de loop naar de gemeenteraadsverkiezingen – af te wikkelen.

Leden die daarbij een handje willen helpen worden nadrukkelijk uitgenodigd dit kenbaar te maken!

Aanmelden kan via bovenvermeld mailadres, maar ook bij onze digitale media- en persondersteuners Fenneke Snippe (burgerraadslid) en Peter Benard (fractie-ondersteuner).

Op de hoogte zijn van de agenda van de raad?

Progressief Altena stuurt vóór iedere AltenaRonde een e-mail met de agenda van die cyclus*.

Met onze Raadsupdates kan je in één oogopslag zien welke onderwerpen voor jou interessant zijn om te volgen of om op te reageren.

Kees de Waal bij de microfoon tijdens de behandeling van de begroting.
*Een vergadercyclus bestaat uit:
AltenaRonde (feiten verzamelen)
AltenaTafel (mening vormen)
Raadsvergadering (besluiten)
Aanmelden?
Aanmelden voor onze Raadsupdates? Stuur dan een e-mail naar info@progressiefaltena.nl.
Let op: sommige onderwerpen zijn op het moment van verschijnen van een Raadsupdate nog niet bekend en kunnen dus niet in het overzicht worden opgenomen.

Van de voorzitter

‘We hebben hier goeie raadsleden zát!’

Dat zei een Werkendamse oud-gemeentesecretaris ooit tegen me. ‘Maar ze zitten niet in de raad...’
Ik bedankte hem (als nieuwbakken raadslid) voor het compliment.
Jaren later, tijdens een VNG-congres, een variatie op hetzelfde thema. ‘Nu nog één kwaliteitsslag, mensen. Niet alleen maar wéthouders van buiten de raad... Voortaan ook ráádsleden van buiten de raad!’
Humor om te lachen.
De boodschap is duidelijk: van de bestuurlijke insiders moet je het blijkbaar niet hebben. Echt puike stuurlui vind je elders. De vraag is dan: waar? (Daar bij de waterkant...?)
Een actueel probleem. Want het bestuur is zoekende. Naar kandidaat-raadsleden.
Door de algemene ledenvergadering (ALV) is inmiddels een profielschets vastgesteld.
Kan wel in een korte (extra) vergadering, dachten we. Druk zal het niet worden. Want het was op Tweede Paasdag. ‘Zorg er daarom wel voor dat leden vooraf schriftelijk kunnen reageren’, tipte een alert burgerraadslid nog.
En inderdaad wáren er behoorlijk wat leden voor achter hun toetsenbord gekropen. Ook was er wél een flinke (digitale) opkomst tijdens die ALV. Die trouwens helemáál niet kort was.
Want er werd een fundamentele discussie gevoerd. Met als centrale vraagstelling: Wat kunnen we allemaal van ze vergen? Van onze aspirant-vertegenwoordigers in de raad. Leggen we met dit nieuwe profiel de lat niet te hoog? Maken we ze daarmee niet kopschuw?
Terechte vragen.
Zaten we als bestuur soms onbedoeld op de verkeerde toer? (Moest zelfs nog even aan die hartverwarmende Promovendum-slogan denken: ‘Alleen voor hoger opgeleiden!’)
We hebben het er tijdens die ALV dus uitgebreid met elkaar over gehad. Met als uitkomst dat de lat toch bleef liggen waar ze lag. Competente/enthousiaste denkers en doeners, die onze progressieve idealen in Altena gerealiseerd proberen te krijgen. Díe zoeken we. En natuurlijk hoeven die niet volledig aan een ideaalplaatje te voldoen.
Onze (inmiddels ingestelde) kandidatencommissie staat borg voor een gedegen selectie van de sollicitanten.
Wij, als bestuur, zullen er vervolgens voor zorgen dat de geselecteerde kandidaat-raadsleden, waar nodig, worden ‘bijgeschoold’ en geholpen. Daar kun je ons aan houden. Want dat hebben wij in de ALV keihard toegezegd!

En, o ja:
‘Goeie, zittende raadsleden’ hebben we bij Progressief Altena trouwens wel degelijk!
Maar er kúnnen – nee: móeten - er nog méér bij!!
Ad Dolislager
Ad Dolislager
facebook twitter instagram 
Logo PA Post
Email Marketing Powered by MailPoet