Banner kerstgroet PA-2

🎄 Prettige kerstdagen en een goed 2022! 🎄

Beste Progressieveling,

We hebben nog een paar dagen tot de kerst en snel daarna de jaarwisseling. We sluiten dan weer een heel bijzonder en bewogen jaar af.

Voor velen zal het een groot gemis zijn dat dierbaren niet (allemaal) fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens de feestdagen. De coronapandemie wordt inmiddels gekenmerkt door de afwisseling van hoopgevende en tegenvallende berichten.

Toch hebben we eerder gezien dat juist in tijden van tegenspoed mooie initiatieven kunnen worden opgezet. Wij geloven en weten dat dit nu ook weer kan en nodig is. Daarom letten we richting deze feestdagen extra op elkaar. We wensen je goede feestdagen en alle goeds voor 2022!

Zijn er onderwerpen die je onder onze aandacht wil brengen? Neem dan zeker contact met ons op!

In deze nieuwsbrief:
 • Kerstgroet van de fractie
 • Onze (eerste) activiteiten in 2022
  (aanmelden vereist!)
 • Kerstgroet van de wethouder
 • Kerstgroet van het bestuur
 • Bericht - Paula wordt burgemeester van Voorst
 • Bericht - Ons verkiezingsprogramma en de 'top 10'
 • Berichten - Van de fractie
  • Voetstappen door de oorlogsgeschiedenis van Altena
  • Klassieke tegenstellingen
  • Sociaal domein: gemeenteraad gaat in gesprek met cliënten en organisaties
We wensen je veel leesplezier met deze kersteditie van de nieuwsbrief!

Namens de fractie,

Kees de Waal
Fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena
Snoepstok bij Bestuur

Kerstgroet van de fractie

- Terugblik op weg naar de toekomst -

Het kerstreces is een feit. Op dinsdagavond was de laatste raadsvergadering van 2021. Na deze vergadering blikken we graag terug en een beetje vooruit.

In het afgelopen jaar heeft de fractie kennis gemaakt met 3 nieuwe gezichten. Inmiddels alledrie aspirant-raadslid en één van hen is al benoemd tot burgerraadslid: Mariska Bor, Sjaak Kant en Marloes Hofstede. Ieder van hen brengt individuele kennis, ervaringen, kwaliteiten en een frisse blik. De actieve houding en interesse wordt door de fractie zeer gewaardeerd.

We hebben als fractie ook afscheid genomen van Anne Nieuwenhuis als burgerraadslid, die na een jarenlange politieke carrière het stokje overdroeg aan de nieuwe lichting politiek geëngageerde mensen. Bij het afscheid van Anne bedankte Christian (huidig lijsttrekker) zijn politiek mentor, wetende dat we voor advies en lering nog altijd een beroep op Anne kunnen doen.

Qua politiek zijn er diverse hoogtepunten en momenten van zorg. Een grote zorg is de gemeentelijke organisatie en dienstverlening, maar Altena is niet de gemeente die alleen maar met zichzelf bezig is (en wil dat ook niet zijn). Verder zijn er in de gemeenteraad zo nu en dan scheurtjes te zien in de duurzame uitstraling (waar we scherp op zijn) en zijn we intensief betrokken bij het Sociaal Domein.

Volgend jaar zijn de verkiezingen; een belangrijk moment voor iedere politieke partij. We zijn positief verrast met de nieuwe aanmeldingen en hebben met z'n allen gewerkt aan een degelijk en progressief verkiezingsprogramma. We zijn trots op en erkentelijk voor wat we allemaal in gezamenlijkheid in de gemeenteraad hebben bereikt, maar weten in onze positieve overtuiging: 'Het kan anders'.

We wensen u hele fijne kerstdagen en alle goeds voor 2022!

Namens de fractie,

Kees de Waal
Fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena

📅 Onze activiteiten

Nieuwjaarsbijeenkomst

Wat: Nieuwjaarsbijeenkomst
Wanneer: 22 januari, van 14:00 uur tot 16:00 uur

Waar: Fort Giessen (of -indien nodig- online)
Aanmelding vereist
PA kerstkaart 2021 15-12
Op zaterdag 22 januari organiseren we een nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden.

Als het kan, is er een fysieke bijeenkomst te Fort Giessen. Anders zullen we elkaar digitaal kunnen treffen.

We zien je graag op 22 januari!

Debatavond
'Wat betekent duurzaamheid voor Altena?'

Wat: Debatavond
Thema: 'Wat betekent duurzaamheid voor Altena?'
Wanneer: 16 februari, van 19:30 uur tot 22:00 uur

Waar: Altena College te Sleeuwijk (of -indien nodig- online)
Aanmelding vereist
Op 16 februari 2022 organiseert Progressief Altena een debatavond op het Altena College in Sleeuwijk of – wanneer de geldende coronaregels dat vereisen online. De vraag waarover we ons buigen is: Wat betekent duurzaamheid voor Altena?

We gaan met elkaar in gesprek over twee bijzonder actuele onderwerpen binnen het onderwerp duurzaamheid: de eiwit-transitie en energietransitie.
Pictogram landschap-2

Kerstgroet van de wethouder

Kerstbel bij Wethouder

- #DOESLIEF -

Kerst 2021. Nog steeds corona. Veel digitale afspraken en telefoneren. Om elkaar toch te kunnen zien wandel ik veel. Met veel plezier! We zijn beperkt, maar er is gelukkig genoeg wat wél kan. Zoals Chris Keulemans het in zijn boek ‘Gastvrijheid’ zo treffend verwoordde: we leven in de villawijk van de wereld. Overigens zeer aan te raden dit boek, voor bij de kerstboom of in de tijd daarna. En vergeet dan de lokale boekhandel niet! (De winkel mag niet open, afhalen kan wel.)

Over gastvrijheid gesproken. Afgelopen week ging ik met het OV op bezoek bij mijn moeder in Noord-Holland. Wachtend op de bus in Alkmaar richting Petten stond ik naast een jongeman (zo te zien een Nieuwe Nederlander) te wachten. Hij begroette me vriendelijk. De jongeman wist niet precies of hij bij de goede halte stond en waar hij straks uit moest stappen. Samen met een jong stel die ook richting Petten wilden, bestudeerden we het adres van bestemming van de jongeman. In gebroken Nederlands en met dank aan google maps konden we lokaliseren waar de uitstaphalte was.

De bus reed voor. Met een hulpvaardige chauffeur. Op de deur hing een poster van de #doeslief campagne. De vriendelijkheid van het jonge stel jegens de jongeman van elders liet zien hoe dat in de praktijk werkt. #doeslief staat wat mij betreft voor de kleine goedheid, zo mooi benoemd door de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Het is de vertaling van ‘La petite bonté’ van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas. De gedachte erachter is dat de mens niet meer zou bestaan als er niet iets tegenover het kwaad zou staan. Omdat ‘la petite bonté’ zo klein is als een zandkorrel, ontsnapt hij aan het kwaad. Het goede dat niet te begrijpen is. Dat is onuitroeibaar.

Het mooie is dat het overal toepasbaar is. In welke situatie je je ook bevindt, denk af en toe eens aan deze woorden ‘de kleine goedheid’. Ga met mensen echt het gesprek aan en laat je verrassen!

Fijne feestdagen gewenst & een gezond en gelukkig 2022!
Paula Joritsma voor grijze achtergrond
PAula Jorritsma
Wethouder
Hulst bij Fractie

Kerstgroet van het bestuur

- 2021 -

Nu dit kalenderjaar zijn einde nadert, is het een mooi moment voor een korte terugblik. Ik doe dat hieronder puntsgewijs.

Wat in 2021 tegenzat

 • We zitten (nog steeds) tot onze nek in de coronaperikelen. Het is daardoor heel moeilijk om elkaar - en onze kiezers! - op een fatsoenlijke manier te ontmoeten.
 • Het vertrouwen in de landelijke politiek lijkt momenteel een dieptepunt te hebben bereikt. Steeds minder mensen gaan daarom stemmen. We hopen van niet, maar de kans is reëel dat dit ook zijn weerslag gaat krijgen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
 • Daarnaast zijn er bij de landelijke verkiezingen ook weer meer ‘proteststemmen’ uitgebracht.

Wat toch is bereikt

 • Wij doen er, als Progressief Altena (zonder te willen opscheppen) best veel aan om dit tij te keren.
 • Zie wat in dit verband onze wethouder en de fractie in de afgelopen periode hebben neergezet.
 • Verder hebben we als bestuur begin dit jaar een Communicatieplan vastgesteld, waarvan inmiddels al heel veel punten in uitvoering zijn.
 • Onder andere zijn er ook dit jaar naar zowel onze leden, als een groot aantal geïnteresseerden, weer veel Nieuwsbrieven verstuurd.
 • Daarnaast zijn we, n.a.v. een initiatief vanuit onze Algemene Ledenvergadering (ALV), gestart met het versturen van zogenaamde Raadsupdates. Met behulp daarvan zijn de zogeheten AltenaRondes inmiddels (via het Raadsinformatiesysteem) thuis te volgen.
 • Er zijn drie super enthousiaste commissies aan de gang gegaan: de Programmacommissie, de Kandidatencommissie en de Campagnecommissie. De eerste twee zijn inmiddels klaar en hebben perfect werk afgeleverd. De Campagnecommissie is volop bezig om dat ook te doen.
 • De Programmacommissie heeft, met als uitgangspunt een aantal themabijeenkomsten, een (door de ALV positief ontvangen) verkiezingsprogramma opgeleverd.
 • De Kandidatencommissie heeft (na een gedegen selectieprocedure) een kandidatenlijst samengesteld, die door de ALV met applaus is geaccordeerd.
 • Ondanks de coronabeperkingen, zijn op 18 februari, 5 april, 21 juni en 7 oktober (digitale en fysieke) Algemene Ledenvergaderingen gehouden. Die werden niet alleen best goed bezocht, maar gaven het bestuur ook voldoende inspiratie om ‘moedig voorwaarts te gaan’.
 • De Reflectiegroep heeft dit jaar het onderzoek naar het thema ‘Eenzaamheid’ afgerond. Daarmee heeft Progressief Altena een aantal concrete oplossingsrichtingen aangegeven, waarmee de fractie inmiddels aan de slag is gegaan.
 • We hebben (letterlijk en figuurlijk) een ‘top 10!’ van enthousiaste kandidaat-raadsleden.

Waar we dus trots op kunnen zijn

 • Want bovenstaande opsomming is eigenlijk nog maar een greep uit wat er in 2021 allemaal is gedaan.
 • Namens het bestuur wil ik iedereen die daaraan een of meer steentjes heeft bijgedragen, heel hartelijk bedanken! Maar onze dank gaat natuurlijk uit naar al onze leden! Zonder jullie steun en vertrouwen zou dit alles niet mogelijk zijn geweest.
We wensen alle lezers prettige kerstdagen en een goed, maar vooral gezond 2022!!
Ad Dolislager
T: 06 1294 2078
E: addolislager@gmail.com
Ad Dolislager 2

Paula wordt burgemeester van Voorst

U heeft het misschien al in de kranten gelezen of elders gehoord, maar wethouder Paula Jorritsma is door de gemeenteraad van Voorst voorgedragen voor de benoeming van burgemeester! Dit betekent dat ze binnenkort aan een andere, nieuwe uitdaging zal beginnen.
Paula Joritsma voor grijze achtergrond
Dit is een hele mooie stap voor Paula en we weten allen dat de inwoners van Voorst een uitstekende burgemeester zullen krijgen! Naar verwachting wordt Paula in februari geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. ?

We zijn trots op de voordracht en wensen haar (alvast) veel succes en plezier! Natuurlijk zullen we Paula op een geschikt moment ook nog op passende wijze bedanken voor alle inzet! ?

Ons verkiezingsprogramma en de 'top 10'

Op vrijdag 3 december heeft onze partijvoorzitter Ad Dolislager het verkiezingsprogramma overgedragen aan Christian Alderliesten (onze lijsttrekker en huidig raadslid). Na intensieve voorbereiding was dit het moment waarop het programma publiekelijk werd gemaakt.

De komende periode zal de inhoud steeds meer zichtbaar worden via pers, social media en onze top 10.
Het kan anders screenshot-2
Volg jij ons al op social media?
facebook twitter instagram 
Daarnaast hebben we de afgelopen tijd onze 'top 10' aan je voorgesteld.
Wil je alle ambities en achtergronden nog eens rustig nalezen? Bekijk dan dit bericht.
Tekst gaat verder onder de afbeelding.
Overzicht top 10 nieuwsbrief-2

Van de fractie

Voetstappen door de oorlogsgeschiedenis van Altena

Oorlog werkt generaties lang door. Daarom is het belangrijk om samen de verhalen te vertellen en te delen, zonder oordeel en met respect.

Deze verhalen worden op interactieve wijze verteld door het Oorlogsmuseum Veen; tijdens rondritten en met behulp van hun collectie.

Door: Anne-Wil Maris, raadslid
Ornamenten vernielde Heusdense brug
Ornamenten van vernielde Heusdense brug. (Foto: Gerard Vos)

Klassieke tegenstelling

Geld (stockfoto)
Tijdens de laatste raadsvergadering voor het kerstreces werden de klassieke tegenstellingen duidelijk en botste het soms tussen partijen. Zo ook tussen Progressief Altena en de VVD. Het werd duidelijk dat er heel verschillend wordt gedacht over de benadering van mensen met een laag inkomen.

Door: Kees de Waal, fractievoorzitter en raadslid

Sociaal domein: gemeenteraad gaat in gesprek met cliënten en organisaties

Juist de inwoners en organisaties merken de gevolgen van bezuinigingen in het Sociaal Domein. Daarom hebben we per motie gevraagd om als raad ook in gesprek te gaan. De motie is unaniem aangenomen.

Door: fractie Progressief Altena
Naambordjes in raadszaal
facebook twitter instagram 
Logo PA Post
Email Marketing Powered by MailPoet