Banner-Progressief-Altena-top-6-in-water-met-lieslaarzen-met-vredesduif-Oekraine-2

Nieuwsbrief maart 2022 🗳

Beste Progressieveling,

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag, een belangrijke dag omdat gelijkwaardigheid nog steeds niet vanzelfsprekend is. Het thema dit jaar was 'solidariteit'. 's Avonds was de laatste reguliere raadsvergadering in deze raadsperiode. En op (14, 15 en) 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen! 🗳

Het werd onlangs prachtig verwoord in een column in de Volkskrant. De onderlinge verschillen tussen lokale politieke partijen kunnen door de invasie van Oekraïne triviaal voelen. Niet voor niks willen tal van onze inwoners en ondernemers een belangrijke praktische of financiële bijdrage leveren aan de hulpverlening aldaar. Maar wetenschapsjournalist Asha ten Broeke merkt terecht op dat alle mensen die in Oekraïne vechten voor hun vrijheid en democratie absoluut niet geholpen zijn als wij onze lokale democratie verwaarlozen.
In deze nieuwsbrief staan we dus voor een heel groot deel stil bij de komende verkiezingen. We hebben het nodige nieuws verzameld en noemen nog een aantal leuke activiteiten.

Natuurlijk sluiten we óók deze inleiding af met de oproep: heb je vragen of opmerkingen over onze partij of standpunten? Of zijn er onderwerpen die lokaal aandacht behoeven? Neem dan zéker contact op! En bovenal de oproep: ga stemmen op (14, 15 of) 16 maart! 🗳
Vlag stembureau bij stemlokaal De Dussenaar-2

In deze nieuwsbrief

 • Over de verkiezingen
  • Het kan anders - Een nieuwe dimensie aan solidariteit ??
  • Kandidaat-raadslid Mariska Bor trekt zich terug uit de politiek
  • 3 maart - het jongerendebat
  • Hoe is het (openbaar) vervoer in Altena?
  • Succesvolle debatavond leidt tot duurzaamheidswandeling
 • Activiteiten ?
 • Nieuws
 • Ons verkiezingsprogramma en de kieslijst
 • Opiniestuk - "Vertel me niet wat uw plannen zijn, vertel me wat u voor elkaar heeft gekregen."
 • Opiniestuk - Participatiewet
We wensen je veel leesplezier met deze editie van de nieuwsbrief!

Namens de fractie,
Kees de Waal
Fractievoorzitter en raadslid Progressief Altena

Over de verkiezingen

Het kan anders
Een nieuwe dimensie aan solidariteit 🇺🇦

Foto-van-fractie
Veel Nederlanders tonen zich solidair met de inwoners van Oekraïne ??. De problemen op gemeentelijk niveau zijn natuurlijk van een andere orde, maar vragen ook om solidariteit. Welke rol heeft de gemeente hierin?

Geschreven door: Kees de Waal

Kandidaat-raadslid Mariska Bor trekt zich terug uit de politiek

Onze nr. 4 van de kieslijst -Mariska Bor- heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken uit de politiek. Dat heeft ze vandaag aan het partijbestuur laten weten.

Op dit moment is Mariska nog burgerraadslid, maar na de verkiezingen zal zij hoe dan ook geen plaats nemen in de gemeenteraad.
Foto-Mariska-Bor

Wat betekent dit voor haar stemmen?

Mocht de kiesraad haar ná de verkiezingen een zetel toekennen, zal deze worden ingenomen door de eerstvolgende kandidaat op onze lijst: Sjaak Kant.

Met het vertrek van Mariska verliezen we een veelbelovend kandidaat-raadslid, maar het partijbestuur en de 'top 10' hebben alle begrip voor de persoonlijke omstandigheden die haar tot dit moeilijke besluit hebben gebracht.

3 maart - het jongerendebat

Christian-en-Rieka-tijdens-debatavond-jongerenraad-Going4Altena
Christian en Rieka bij het Jongerendebat
Op donderdagavond 3 maart organiseerde de jongerenraad Going4Altena een debatavond voor alle lokale politieke partijen, met specifiek onderwerpen die relevant zijn voor jongeren. De avond werd georganiseerd i.s.m. Bibliotheek CultuurPuntAltena.

Er stonden 3 onderwerpen centraal:
 • Wonen
 • Mobiliteit
 • Jongerenfaciliteiten
De politieke verschillen tussen partijen waren niet altijd groot, want alle partijen zijn het -in meer of mindere mate- eens over extra woningen, zorgen m.b.t. het Openbaar Vervoer én het belang van jongerenfaciliteiten. Bijvoorbeeld: in juni 2021 heeft de gemeenteraad de Woonvisie vastgesteld, waarin expliciet aandacht is voor betaalbare huizen afgestemd op de lokale woningbehoefte.

Op de debatavond kregen jongeren niet alleen een indruk van de lokale politieke partijen, maar wederkerig werd de politiek ook getrakteerd op een interactieve avond met jongeren (met soms kritische en scherpe vragen). Met dank aan de jongerenraad en alle aanwezigen!

? Hoe is het (openbaar) vervoer in Altena?

De onderlinge afstanden tussen kernen zijn groot. Wie geen auto heeft, zal de reis dan ook goed moeten voorbereiden.

Welk vervoer is er in Altena en hoe werkt het? De raadsleden en kandidaat-raadsleden namen op 19 februari de proef op de som.

Geschreven door: Progressief Altena
Hoe is het (openbaar) vervoer in Altena?

Succesvolle debatavond leidt tot duurzaamheidswandeling

Debatavond duurzaamheid Elies Lemkes Straver 2
Op woensdagavond 16 februari organiseerden we een debatavond over duurzaamheid. Met ruim 60 aanwezigen kijken we terug op een geslaagde avond én hebben we zelfs al een vervolg aangekondigd: een duurzaamheidswandeling. Houd hiervoor de agenda in de gaten!

Geschreven door: Maarten de Winter

📅 Activiteiten

Canvassen

Ook deze campagne gaan we met bloemen en kaarten langs de deur.
Groepsfoto tijdens canvassen met oa Kees, Sjaak, Sjaan en Marloes-2
We zijn al geweest in o.a.:
Dussen | Hank | Sleeuwijk | Veen | Werkendam | Woudrichem

Binnenkort zijn we o.a. te vinden in:
Almkerk | Giessen/Rijswijk | Nieuwendijk

Wil je een keer meedoen?
Neem dan contact op!

11 maart - Lijsttrekkersdebat

Waar: Almkreek Almkerk
Wanneer: 11 maart - 20:00 uur aanvang
(inloop v.a. 19:30 uur)

Het debat is ook live te volgen via Radio AFM of Altena TV.
Op het golfpark 'De Almkreek' gaan de acht lijsttrekkers met elkaar in debat over verschillende belangrijke thema's voor Altena. Het debat wordt geleid door Kevin Joosten en Ruben Duinker.

Ter eerste introductie heeft Altena TV een impressie gemaakt van onze lijsttrekker: Christian Alderliesten.
Campagnebeeld Progressief Altena lrg-2

14, 15 en 16 maart - Verkiezingen 🗳

19 maart - Landelijke Opschoondag

Zie jij ook regelmatig blikjes, plastic zakjes of verpakkingen van sigaretten, etc. liggen? Op 19 maart a.s. is het de Landelijke Opschoondag. Zoals ieder jaar, doen wij ook nu met veel enthousiasme hieraan mee.
Wil je ons meehelpen in deze actie tegen zwerfafval?

We gaan aan de slag in Almkerk.

Wil je liever opruimen in je eigen omgeving, maar heb je geen materialen aangevraagd bij de gemeente? Stuur ons dan ook zeker een e-mail!
Afbeelding WCD Veen-2

Nieuws

Op bezoek bij Trema

Bezoek-aan-Trema-door-Pieter-van-Wijk-Henk-Stapper-Herma-Geerts-Marloes-Hofstede-Mariska-Bor
Op donderdagmiddag 3 februari brachten 5 afgevaardigden een bezoek aan Trema (maatschappelijk werk). Dit leverde waardevolle inzichten op én een duidelijke rol voor de politiek.

Geschreven door: Progressief Altena

UNESCO zet ontwikkeling op slot?

Óók met de UNESCO-status van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan er nog gebouwd worden. Wèl zullen we met enkele karakteristieke elementen rekening moeten houden. De bewering van sommige partijen is dus pertinent onjuist.

Geschreven door: Christian Alderliesten
Fort Giessen 3

Internationale Vrouwendag (8 maart)
Waarom ook alweer?

Foto van vrouwen op de kieslijst - AnneWil Maris Marloes Hofstede Herma Geerts Fenneke Snippe Len Bruining Rieka Verbeek
Ieder jaar -op 8 maart- is het Internationale Vrouwendag. Het thema dit jaar sluit naadloos aan bij de inzet van raadslid Anne-Wil Maris.

Geschreven door: Anne-Wil Maris

📷 Joop Lankhaar

Recreatiezonering Biesbosch in de raad

Om de balans tussen natuur en recreatie te behouden, heeft Staatsbosbeheer een 'recreatiezonering' voorgesteld.

Waar Progressief Altena de natuur op één zet, gaven andere partijen in het debat te allen tijde de hoogste prioriteit aan motorvaartuigen en toerisme.

Geschreven door: Anne-Wil Maris
Bezoek aan de Biesbosch

Paula Jorritsma eerste erelid van Progressief Altena

Oorkonde voor erelid Paula overhandigd door Peter
Paula Jorritsma heeft veel betekend voor onze partij. Daarom is ze (als eerste van onze partij) benoemd tot erelid. De oorkonde werd voor het gemeentehuis overhandigd.

Geschreven door: Progressief Altena

Ons verkiezingsprogramma en kieslijst

Op vrijdag 3 december heeft onze partijvoorzitter Ad Dolislager het verkiezingsprogramma overgedragen aan Christian Alderliesten (onze lijsttrekker en huidig raadslid). Na intensieve voorbereiding was dit het moment waarop het programma publiekelijk werd gemaakt.

De komende periode zal de inhoud steeds meer zichtbaar worden via pers, social media en onze top 10.
Het kan anders screenshot-2
Volg jij ons al op social media?
facebook twitter instagram 
Daarnaast hebben we de afgelopen tijd onze 'top 10' aan je voorgesteld.
Wil je alle ambities en achtergronden nog eens rustig nalezen? Bekijk dan dit bericht.

ONZE KIESLIJST

Nieuwsbrief gaat verder onder de afbeeldingen.
1 - Christian voor groen blad
2 - Anne-Wil voor groen blad
3 - Rieka voor groen blad
4 - Mariska voor groen blad
5 - Sjaak voor groen blad
6 - Marloes voor groen blad
Lijst met namen 7 tm 14
Lijst met namen 15 tm 22
Lijst met namen 23 tm 30

Opinie

De meningen en opinies in deze rubriek, komen niet per definitie overeen met de standpunten van Progressief Altena. (Zie het redactiestatuut)

“Vertel me niet wat uw plannen zijn, vertel me wat u voor elkaar heeft gekregen.”

Op 27 februari was de top 10 van de kieslijst bij elkaar om het startschot te geven aan het canvassen - de activiteit waarin we deur aan deur gaan én honderden rozen en duizenden flyers uitdelen. De vraag was: wat zullen we vertellen?

De Gemeente Altena heeft aan alle politieke partijen het rapport ‘Opkomstbevordering’ van onderzoeksbureau Citizens toegezonden. In dat rapport krijgen politieke partijen te zien wat voor bewoners belangrijke zaken zijn om aandacht aan te besteden.

Zo geeft een ruime meerderheid van de Nederlanders (60%) aan bij de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen om hun mening over het beleid van de afgelopen bestuursperiode te geven. Dat roept natuurlijk de vraag op wat Progressief Altena voor elkaar heeft gekregen.

Zo eenvoudig is het niet, want je doet het in het College of de Raad nooit alleen, maar er zijn wel echt onderwerpen waar de vasthoudendheid en goede onderbouwing van Progressief Altena andere partijen heeft overtuigd dat het anders kan. Volgens de top 10 van de kieslijst gaat het dan ondermeer om de volgende zaken:
 1. Het gemeentehuis wordt niet uitgebreid. We hebben die 2 miljoen beter besteed. Scholen kregen nieuwe gebouwen en jongeren hebben lef-lessen op school. Ook het schoolzwemmen is geregeld. Er is een cultuurfonds in Altena tot stand gebracht en er komt meer geld voor de bibliotheek. Dat is wat wij bedoelen met een sterke overheid.
 2. In de wet inburgering zijn vrouwenrechten op de agenda gezet. Wij zijn de partij met de meeste vrouwen op de lijst en voor de positie van vrouwen binnen en buiten de politiek zetten onze mannen en vrouwen zich in.
 3. Om waardevolle bomen te behouden is er een Bomenfonds ingesteld. Natuur speelt een belangrijke rol in het nieuwe duurzaamheidsbeleid. De gemeente gaat vele binnenwateren baggeren om vissterfte terug te dringen. De afvalinzameling op de milieustations wordt verbeterd en milieustation Hank blijft open. De vervuiling van de Noordwaard wordt aangepakt. We blijven ons inzetten voor een schone en groene leefomgeving.
 4. Er worden duurzaamheidsleningen verstrekt en het veer Woudrichem - Gorinchem - Sleeuwijk - Werkendam wordt elektrisch. Het is nog niet genoeg, maar het zijn wel concrete stappen waarmee CO2 wordt teruggedrongen.
Hier mogen we trots op zijn. En ons nieuwe programma dan? In de publieksversie staan ook veel zaken die we hebben bereikt en met onze plannen overtuigen we die andere 40%!
Maarten de Winter
Algemeen bestuurslid en voorzitter campagnecommissie
Maarten de Winter - Algemeen bestuurslid PA

Opinie

De meningen en opinies in deze rubriek, komen niet per definitie overeen met de standpunten van Progressief Altena. (Zie het redactiestatuut)

Participatiewet

In de Nieuwsbrief van oktober 2021 schreef Govert Lagrouw een kritisch opiniestuk over mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en de participatiewet. De professionals die zich bezighouden met deze problematiek kregen er flink van langs. Als voorzitter van Kringloopcentrum Altena in Almkerk ben ik inmiddels ervaringsdeskundige als het gaat om mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

In de laatste jaren hebben we 3 mensen met een uitkering in (vaste) dienst genomen en ook vrijwilligers met een arbeidsbeperking werken bij het Kringloopcentrum. Op 19 juli ben ik met pension gegaan. Door ziekte van de directeur, bedrijfsleider én chauffeur ben ik 6 dagen per week in totaal ruim 50 uur op de Kringloop in diverse functies werkzaam. Daardoor ben ik genoodzaakt om heel wat gesprekken te voeren met medewerkers en vrijwilligers die een rugzakje hebben.

Dit kost veel geduld, begrip en improvisatievermogen om alles in goede banen te leiden. Gelukkig heb ik met mensen die een arbeidsbeperking hebben wel geduld, anders was de kans van slagen echt nihil. Het kost veel tijd om deze mensen te begeleiden en werkgevers zijn daarom voorzichtig om hen een kans te bieden.

Voor de vele professionals is het dus een uitdaging om geschikt werk voor deze mensen te vinden. Als professional mag je overigens afgerekend worden op je resultaten, dus dat probleem lost zichzelf op als ook de opdrachtgevers hun werk goed doen. No cure, no pay - niet voldoende mensen aan het werk geholpen? Dan maar ander werk zoeken na enige kritische functioneringsgesprekken. De groep met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt is overigens erg divers en vraagt om veel maatwerk.

Ook op de Kringloop in Almkerk valt het niet mee om de mensen met een rugzakje voldoende begeleiding te geven. Sommigen willen elke dag wel een gesprek met een leidinggevende of bestuurslid. Ook ontvangen we regelmatig klachten omdat klanten zich soms onheus bejegend voelen. Na enige uitleg is er gelukkig meestal wel begrip bij de klanten voor de onjuiste behandeling. Helaas krijg je niet altijd de kans om de situatie uit te leggen.

Ondanks dit alles vind ik als werkgever dat we regelmatig in gesprek moeten gaan met de reïntegratie-ambtenaren van de gemeente Altena omdat ook mensen met een arbeidsbeperking een kans verdienen én extra handjes altijd welkom zijn op het drukke Kringloopcentrum. Samen kunnen we dan zoeken naar mogelijkheden om mensen met een uitkering werkervaring op te laten doen met als doel dat ze uiteindelijk uitstromen naar een reguliere baan elders óf bij het Kringloopcentrum.

Hierbij realiseer ik me wel dat dit niet voor iedereen mogelijk is en dat het aantal mensen met een rugzakje bij een bedrijf sterk afhankelijk is van de begeleiding die gegeven kan worden. Hier ligt wat mij betreft ook een duidelijke taak voor de gemeente.

Dit kan worden ingevuld door bijvoorbeeld geldelijke steun of via begeleiding van een gespecialiseerde organisatie zoals bijvoorbeeld uitvoeringsbedrijf MidZuid, onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Arbeid Voor Allen (WAVA). Als meer werkgevers de moeite nemen om inventief te zoeken in hun bedrijf naar mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking dan komt het mogelijk toch nog een beetje goed met de participatiewet, de wet die is bedoeld als een wet waardoor iedereen mee kan doen in de maatschappij.
Herman van Krieken
Herman van Krieken met een kuikentje op zijn been-2
facebook twitter instagram 
Logo PA Post
Email Marketing Powered by MailPoet