Logo PA Post
Beste lezer van deze nieuwsbrief,

Aan het begin van een nieuw politiek seizoen is het hoog tijd om weer eens een nieuwsbrief de deur uit te doen. We wensen je veel leesplezier!

Van de fractie

De vakantie zit er weer op en ook als fractie zijn we alweer volop bezig. Het vergaderen van de gemeenteraad gaat natuurlijk volgens de Corona-richtlijnen, maar ondanks die beperkingen worden er toch veel onderwerpen behandeld. Een compliment voor de ambtelijke organisatie en onze griffie! 🥇

De actuele onderwerpen voor de komende vergaderingen zijn te vinden op https://altena.raadsinformatie.nl/. De vergaderingen zijn live te volgen en achteraf te bekijken of te beluisteren. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de onderwerpen waar de raad zich op wat langere termijn mee bezig wil houden is er hier een planning te vinden.

Een bijzonder punt daarbij is de Maatschappelijke agenda Altena. Dit onderwerp is door Progressief Altena voorgedragen om verder te onderzoeken. In de kern komt het erop neer dat de gemeente samen met de inwoners bepaalt “wat” er moet gebeuren, maar dat de wijze waarop (“hoe”) dat moet gebeuren veel meer wordt overgelaten aan de professionals die het uit moeten voeren. Ervaringen bij andere gemeenten leren dat het niet alleen efficiënter maar ook goedkoper is als de gemeente zich niet tot in detail met de uitvoering bemoeit. De Rekenkamercommissie heeft een kort onderzoek gedaan naar de mogelijke betekenis van dit thema, waarvan in deze brief de resultaten worden genoemd.

Behalve vergaderen vinden wij het ook belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in de praktijk gebeurt. Zo zijn we onlangs te gast geweest bij agrarisch bedrijf “De Bloemplaathoeve” ?. Voor een verslag daarvan zie elders in deze nieuwsbrief.

Tot slot willen we graag nog de “World Cleanup Day” op 19 september onder de aandacht brengen. Zoals gebruikelijk doet Progressief Altena ook dit jaar weer mee aan die actie. In verband met Corona zullen we individueel of in kleine groepjes op pad gaan waarbij we alle kernen willen aandoen. Meedoen kan natuurlijk voor iedereen! Kijk voor informatie en aanmelden op: https://www.progressiefaltena.nl/planning/world-cleanup-day-2020/

Kees de Waal
Voorzitter fractie Progressief Altena
World Cleanup Day Banner

Doe mee met World Cleanup Day 2020

Op 19 september is de World Cleanup Day 2020.
Vanwege corona dit jaar in aangepast vorm: tijdens deze dag willen we iedereen die daartoe in staat is vragen/oproepen om in de eigen omgeving zwerfafval op te ruimen!
Natuurlijk doen we zelf ook fanatiek mee ?
We brengen de hulpmiddelen bij je thuis -als je dat wilt natuurlijk!

We zouden het leuk vinden als je achteraf een foto maakt van de vuilniszakken bij het kombord van je dorp.
Stuur de foto op, zodat we er bijvoorbeeld een leuke collage van kunnen maken.

Vragen over ventilatie in scholen

Er is nog veel onduidelijk over de rol van ventilatie bij het verspreiden van corona. Daarom is het nu belangrijk dat er in scholen goed wordt geventileerd.

Door de onduidelijkheid zijn ook wij benaderd door bijv. ongeruste ouders. Wij willen dat kinderen en leerkrachten veilig naar school kunnen, en hebben daarom vragen gesteld aan het college.
Foto kinderen op school

Progressief Altena op bezoek bij de Bloemplaat Hoeve

Koe in de wei bij Bloemplaat Hoeve bij schemering
Op 25 augustus brachten we een bezoek aan de Bloemplaat Hoeve in Almkerk. Natuurlijk werden de coronamaatregelen gerespecteerd en de verse melk geproefd.

Opinie

Afbeelding van een baken cq vuurtoren

Bakens en vuurvliegjes ?

Het is nog niet eens zo lang geleden, maar de herinneringen aan de tijd zonder internet en digitale communicatie vervagen snel. Het internet heeft ons veel moois gebracht: het is een welhaast onuitputtelijke bron van informatie waarmee we op veel terreinen ons voordeel kunnen doen.

Maar het is niet allemaal goud wat er blinkt. Naast mensen met oprechte meningen en zorgen, bevolken ook tal van fantasten, narcisten en zelfbenoemde alweters de digitale media. Een bijzondere categorie zijn de complotdenkers. In de waan dat zij een baken voor de mensheid zijn vechten zij met de meest krankzinnige theorieën om aandacht.
De meesten zijn in werkelijkheid geen baken maar een vuurvliegje; geen onbaatzuchtig richtpunt maar een van de vele dwaallichtjes die bij elke invallende duisternis weer opdoemen.
Gefascineerde volgers verliezen hun oorspronkelijke baken uit het oog en volgen het spektakel van hun favoriete vuurvliegje ongeacht de richting die het gaat.
Vuurvliegjes de dwaallichtjes bij invallende duisternis
Vuurvliegjes, geen baken maar dwaallichtjes die bij elke invallende duisternis weer opdoemen.
De meeste mensen zijn geen vuurvliegje en ondanks de sensatie laten ze zich er ook niet door meeslepen. Zij houden hun baken goed in het oog.

Dat baken kan vele vormen hebben. Het kan buiten onszelf gevonden worden, maar als mens hebben we ook allemaal ons eigen ingebouwde baken meegekregen.
In Nederland heeft iedereen het goede recht om een baken voor anderen te willen zijn en ook om dat uit te dragen.
Het is gelukkig ook niet verboden om van mening te veranderen of die van anderen over te nemen. Op reis kan het immers nodig zijn om bakens te verzetten of om nieuwe te kiezen.

Maar bij dat laatste zouden we onszelf altijd de vraag moeten stellen: “Is het werkelijk een baken of is het slechts een vuurvliegje?”

Kees de Waal
Oproep sociale media

Wij zoeken ondersteuning: 'socials' en pers

Je hebt ze hopelijk weleens voorbij zien komen: onze uitnodigingen, verslagen en andere actualiteiten op social media en in de krant. Het bijhouden van deze kanalen vraagt tijd en kennis, maar is ook leuk en waardevol als je het bereik ziet.

Ben je geïnteresseerd in de (lokale) politiek? Ben je lid van D66, GroenLinks of PvdA of heb je grote affiniteit met het progressieve gedachtengoed? Wil je je inzetten voor Progressief Altena en de gemeente Altena? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Ben jij -of ken jij- iemand die ons hiermee kan helpen? Neem dan contact op met onze fractie of vul het formulier in op de pagina 'Contact'.

Vragen over bomen: behoud onze groene monumenten 🌳

Om onze duurzaamheidsambities te halen, hebben we (volwassen) bomen nodig. Zij nemen veel meer CO2 op dan jonge aanplant. Helaas is er een hele prominente boom in Hank gekapt, omdat het onderhoud niet te betalen was voor de particuliere eigenaar.

Gemeente Werkendam zou het onderhoud op zich hebben genomen, maar dit was voor Altena niet mogelijk. Om particulieren te helpen en onze klimaatdoelstellingen te halen, vragen we o.a. om een Bomenfonds.
Plataan in t Rietwerf Hank

Burgerparticipatie: PA wil grotere rol voor gebiedsregisseurs

Uitnodiging Participatie
Op 1 juli is Progressief Altena met enkele leden in gesprek gegaan over burgerparticipatie. Wat betekent deze vorm van participeren en hoe wordt er invulling aan gegeven?

Tijdens deze inzichtelijke en gezellige avond kwamen we tot een pragmatische suggestie: een grotere rol voor gebiedsregisseurs.

Opinie

PA-PAula: Over de sleutelrol van cultuur

Fokke en Sukke op weg naar Marieke Lucas Rijneveld
Cultuur is de bodem, niet de kers op de taart. Ik schreef het afgelopen week op een kaartje van de gemeente Altena. Het kaartje was gemaakt van bloeipapier: duurzaam papier van gerecyclede oude kranten of katoenresten waar bloemen, groente of kruiden-zaadjes in verwerkt zijn. Wanneer de kaart in de aarde wordt gelegd groeien er fleurige bloemen, kruiden of lekkere groentes uit. ?
De kaart was voor Marieke Lucas Rijneveld, geboren en getogen in Nieuwendijk, auteur van ‘De avond is ongemak’. De debuutroman van Marieke Lucas is in het Engels vertaald in ‘The discomfort of Evening’. Als eerste Nederlandse auteur wint ze de prestigieuze International Booker Prize. Met vertaler Michele Hutchison deelt Rijneveld de prijs.

Het schrijven van boeken en het gebruiken van je verbeeldingskracht is de gemeenschappelijke basis van kunst en wetenschap. Rijksbouwmeester Floris Alkemade schreef er een prachtig essay over (De Toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen). Veel groepen in onze samenleving eisen verandering, gedreven door zorg, of omdat ze bang of boos zijn. Kunst en wetenschap zoeken die verandering ook. Niet uit frustratie, maar vanuit kennis en nieuwsgierigheid. Verbeeldingskracht vormt de sleutel tot het vinden van een nieuwe werkelijkheid.
‘Meer dan we denken zijn we afhankelijk van de gidsfunctie van onze wetenschappers, ontwerpers, schrijvers, acteurs, musici en creatieve denkers. In onze samenleving – die overloopt van welvaart en die veel geld besteedt aan de meest onzinnige zaken – verdienen ze vaak geen droog brood, worden ze geridiculiseerd en hun positie gemarginaliseerd. Toch zullen ze vanuit hun rol in de komende transitietijd een sleutelrol gaan vervullen.’

Altena, prijs je rijk met schrijvers zoals Marieke Lucas! Met theatergezelschappen zoals De Stuiter. Onze vele harmonie- en fanfareorkesten. Het Jeugdorkest Altena. Poppodium Xinix. Het Biesboschmuseum. Een bibliotheek Altena, waar cultuur & muziekeducatie een vaste pijler is in continue verbinding met het onderwijs.

Paula Jorritsma


Meer weten? Kijk op Cultuur in Altena - Gemeente Altena.

Opinie

Voortschrijdend inzicht

Al ruim 20 jaar zwerf ik op mijn oude Zweedse klompen door de polder. Ik loop vele kilometers in de buurt van ons huis om weidevogels te beschermen en dieren te spotten. De laatste jaren heb ik de polder Het Noorderveld achter ons huis ten goede zien veranderen door de aanleg van akkerstroken, een plasdras gebied en een luzerneakker. Verantwoordelijk voor deze natuuropbouw is Meeuwis Millenaar, tegenwoordig ondernemercoach natuurinclusieve landbouw, die veel tijd steekt in het aantrekkelijker maken van onze polders voor vogels en andere dieren. Als we achter ons huis zitten dan horen we de veldleeuwerik weer roepen tot het bijna donker is; dit is heel lang niet het geval geweest. De groene woestijnen met Engels raaigras (Lolium perenne) hebben de vogels helaas weinig te bieden. Zeker als de slootkanten in het broedseizoen worden gemaaid en de sloten worden geschoond.

De woeste brede akkerstrook aansluitend op onze wilde tuin, die onze buurman heeft laten ontstaan achter ons huis, helpt ongetwijfeld ook om de biodiversiteit te stimuleren. Het enige dat hij doet is twee keer per jaar de akkerstrook maaien, helaas ook in het voorjaar. Desondanks versterkt de strook de natuurwaarden enorm. Zwaluwen komen er in het voorjaar en de zomer elke dag jagen op insecten. In de tuin scheren ze soms over onze hoofden en rusten ze op de stokken die bedoeld zijn voor de druiven. De akkerstrook met veel grassen en kruiden biedt ook mogelijkheden om te overleven voor vlinders als het hooibeestje, de kleine vuurvlinder en de argus. Steenuilen, ransuilen, soms een kerkuil en vele roofvogels komen er jagen op muizen, kevers en wormen. Langzaam is de polder aan het veranderen en worden de natuursloopwerkzaamheden van de ruilverkaveling en de schaalvergroting in de landbouw een beetje gecompenseerd.

Fotograaf Hans van der Meer beschreef de veranderingen in de polder in zijn dit voorjaar uitgegeven boek 'Het moet anders. De veranderende wereld van de Nederlandsche koe.'
Als beginnend fotograaf had hij nog wel eens de neiging het raadselachtige in de foto uit te vergroten. Nog steeds roepen zijn beelden vragen op; hij is gaan schrijven om uitleg te geven.
Duikers die aan een dode boom in een rivier trekken. Een man met een soort tv-antenne midden in het weiland. Gelukkig wordt het uitgelegd: het zijn allemaal manieren om kennis te vergaren om de natuur te herstellen. ‘Achteruitgang is soms de enige manier om vooruit te komen, vooral op een doodlopende weg‘, concludeert Van der Meer.

Wat hem de laatste jaren bezighoudt, is het begrip ‘voortschrijdend inzicht’. Beeld speelt daarbij een belangrijke rol. We gaan anders kijken omdat we tot andere inzichten zijn gekomen. Je ziet bijvoorbeeld een landschap met Engels raaigras. Twintig jaar geleden dacht je bij het zien van een grazige wei aan voedsel. Nu denk je: shit, biodiversiteit naar de knoppen. Het beeld is hetzelfde, maar we zien iets anders’.

Voortschrijdend inzicht kan de moderne digitale wereld wel gebruiken. Als wij de problemen van de huidige tijd niet oplossen dan doet de natuur dat wel voor ons. Ons gedrag en beperkte snapvermogen maken het virussen gemakkelijk om de wereld een halt toe te roepen. Velen van ons slepen virussen de hele wereld over en hebben vaak geen idee hoe ons eigen land eruit ziet. Ik hoop dat voortschrijdend inzicht ons gedrag doet veranderen, dat we vaker kiezen voor een wandel- of fietsvakantie in eigen land in de plaats van een ‘all-inclusive’ vakantie met een zeer vervuilend vliegtuig naar bijvoorbeeld een land als Turkije. Verkopers van dergelijke reizen durven dat zelfs een onbezorgde vakantie te noemen. Even lekker erg vervuilend wegvliegen naar een land waar honderden journalisten worden opgepakt omdat ze kritisch schrijven over de regering. Onbezorgd op vakantie..? Voor mij is het geen enkel probleem om in eigen land op vakantie te gaan want ik heb vliegangst en beperk het vliegen daarom al zoveel mogelijk. Vaste grond onder de voeten vind ik prettig, de stevige rivierklei in de polder achter ons huis geeft mij de houvast die ik in een vliegtuig als landrot niet zal vinden. Over de akkerstroken loop ik naar de luzerneakker van Meeuwis om luzernevlinders te spotten of de weidevogels te bekijken in zijn plasdras gebied aan de andere kant van het doodlopende weggetje. Veel vlinders zijn te vinden in de bermen en op de luzerneakker. Zelfs de argusvlinder, die bijna uit onze regio is verdwenen, kan je hier nog aantreffen. Soms spot ik een velduil of ruigpootbuizerd. Ik voel me een bevoorrecht mens omdat ik aan veel zaken vreugde beleef en kan genieten van de overgebleven schoonheid in de polder met helaas nog wel wat (te) veel Engels raaigras.

Gebruikte bron: Vrij Nederland #04 2020 Jaargang 81 Goede Gewoontes ‘Zien is soms ook inzien’

Herman van Krieken
Pasfoto Herman van Krieken

Tip van onze redactie

Schermafbeelding Altena Woont Slim

Wil je jouw huis verduurzamen?

Gemeente Altena heeft een nieuw energieloket ingericht: 'Altena Woont Slim'. Je kunt daar terecht met al je vragen over de beste aanpassingen voor jouw huis. Je kan ook eenvoudig een afspraak aanvragen met de Energiecoach.
facebook twitter instagram 
Logo PA Post
Email Marketing Powered by MailPoet