Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

A27: Verbreding maar ook energiewinning en natuurverrijking

Tot en met 30 juli 2014 konden bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zienswijzen ingediend worden over de mogelijke verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder en dus ook in het Land van Heusden en Altena. Altenatuur en de VMB hebben het initiatief genomen voor een reactie. Vanzelfsprekend heeft men de reactie  op het plan voor de uitbreiding van de A27 ook gedeeld met het Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie. (Zie de websites voor hun ‘zienswijzen’)

De belangrijkste zin uit de oproep van de Rijksoverheid is: ’Onlangs heeft de minister gekozen voor het Voorkeursalternatief voor de verbreding van de A27 Houten – Hooipolder. De minister heeft dit in overleg met de regionale partijen gedaan. Dit Voorkeursalternatief moet leiden tot betere doorstroming en minder files. In het gekozen Voorkeursalternatief krijgt het gehele traject tussen Hooipolder en Houten, richting Utrecht, 3 rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken, op de rest van het traject komt een spitsstrook. Richting Breda komen er tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam 4 reguliere rijstroken. De andere trajectdelen krijgen 3 rijstroken, waarvan 1 spitsstrook. Er zal onder andere een tweede brug over de Boven-Merwede bij Gorinchem worden gerealiseerd.’

De verenigingen verzetten zich niet tegen de aanleg. Ondernemers en politieke partijen – ook de PvdA in het Land van Altena / Biesbosch – hebben zich er voor ingespannen. Gezien de gewijzigde omstandigheden vragen ze zich wel af of de ¾ miljard Euro niet beter in isolatie van duizenden bestaande woningen gestoken zou kunnen worden.

Kern van de reactie van de natuurbeschermingsverenigingen Altenatuur en VMB is dat zij betrokken willen worden bij de verdere uitwerking van de weg en wat er allemaal bij hoort, dus:

– zoveel mogelijk lucht- en lichtverontreiniging en geluidsoverlast beperken

– de mogelijkheid voor een spoortraject (goederen & personen) Breda – Utrecht betaalbaar open houden

– de nieuwste technieken gebruiken om de weg zo weinig mogelijk energie te laten gebruiken en haar en de bermen te gebruiken voor energieopwekking

– natuur en landschap – de ecologische verbinding tussen Biesbosch en Altena volwaardig tot stand brengen (vooral rond Fort Altena en de Gantel bij Hank)

– compensatie in natuur elders in het Land van Heusden en Altena regelen

– werkgelegenheid – de bevolkingsgroei stagneert en de groeicijfers van de economie zullen meer en meer parallel gaan lopen met die van de ecologische draagkracht. De noodzaak van het verminderen van CO2-uitstoot is zeer urgent en de € 780.000.000,- euro belastinggeld zou misschien beter in het isoleren van bestaande woningen gestoken kunnen worden. Dat levert ook veel werkgelegenheid op + dat er minder energie nodig is.

In het najaar van 2014 willen de natuurbeschermingsverenigingen een discussie organiseren over economie in relatie met de bevolkingsgroei en de ecologische draagkracht van ons landschap. Daar komt verkeer & vervoer en dus ook de mogelijke verbreding van de A27 ook aan de orde. Anne Nieuwenhuis (raadslid PA Werkendam) vertelde mij dat de politieke partijen in Werkendam wel hebben ingestemd met verbreding maar zonder discussie over de verdere invulling. Het lijkt ons zinnig zo’n discussie op korte termijn te organiseren.