Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Aalburgse coalitie-logica

Waar in Woudrichem en Werkendam de besprekingen vlot verliepen, waren er in Aalburg natuurlijk weer complicaties bij de coalitievorming. De zelfstandigheid van Aalburg en persoonlijke verhoudingen waren de belangrijkste ingrediënten in het moeizame proces. Beide ingrediënten zijn natuurlijk reden om het schaamrood van op de kaken te krijgen. 

Inmiddels is er dan toch een resultaat: SGP, Ideaalburg, BAB en AA gaan het samen proberen.
Na de verkiezingen leek het een logische gedachte om met de huidige coalitie minus de VVD verder te gaan. Deelname van de VVD zou niet nodig en niet wenselijk zijn omdat die partij er bij diverse onderwerpen (niet alleen bij samenwerking) blijk van had gegeven zich meer bij de rechtse oppositie thuis te voelen dan bij hun eigen coalitie.
Maar al snel bleek dat Ideaalburg het advies van de informateur wenste op te volgen en dus in gesprek ging met SGP CDA en CU. Vervolgens haakte eerst de CU en daarna het CDA weer af. De BAB en de VVD namen hun plaats in aan de onderhandelingstafel. Er werd al van een akkoord gesproken en wethouders kandidaten werden al genoemd toen er toch weer een kink in de kabel kwam. De formulering over het behoud van de zelfstandigheid van Aalburg ging de VVD niet ver genoeg en zij trokken zich weer terug. Omdat Progressief Altena uiteraard niet in deze coalitie paste, bleef alleen de Aalburgse Alliantie nog over. Blijkbaar hadden zij minder moeite met de vage formulering over de Aalburgse zelfstandigheid dan de VVD.
Ook de deelname van de BAB wekt geen verbazing. Als fanatiek voorstander van een zelfstandig Aalburg voelen zij zich natuurlijk ook wel thuis bij de SGP.

Meer vraagtekens rijzen bij de rol van Ideaalburg. Anderhalf jaar geleden waren zij nog de inspirator van een coalitie die de eenwording van Altena hoog in het vaandel had. Nu hebben zij zich blijkbaar geschikt naar de eis van de SGP om die eenwording zo lang mogelijk te blokkeren.
Het afgelopen jaar werd al steeds duidelijker dat Ideaalburg op het gebied van fusie alle opties open wenste te houden.
Is die opvallende wending het resultaat van voortschrijdend inzicht of was het een briljante strategie om, linksom of rechtsom, op het wethouders pluche terecht te komen?

Feit is dat we nu een coalitie hebben die op slechts één pijler rust, namelijk die van een zelfstandig Aalburg, want dat was immers veruit de belangrijkste voorwaarde om mee te mogen doen.
De grote vraag die nu resteert is wat er gebeurt als die ene pijler onderuit gehaald wordt, bijvoorbeeld door de Provincie.
Die vraag is niet denkbeeldig want de Provincie heeft immers herhaaldelijk laten weten dat herindeling in het Land van Heusden en Altena haar uitgangspunt is. Het recente bestuurlijke geruzie binnen de samenwerking zal dat uitgangspunt alleen nog maar versterken.
We weten nog niet veel over de plannen van onze nieuwe coalitie, maar op dit punt lijken zij er van uit te gaan dat een beslissing over al dan niet fuseren wel tot 2018 opgerekt kan worden. Wat ons betreft is dat natuurlijk een onacceptabel standpunt. Niet eens zozeer omdat het jaartal op zich zo belangrijk is, maar vooral omdat er de komende jaren opnieuw veel energie verloren zal gaan met onderling gekissebis over samenwerking. We kunnen ons dat niet permitteren, want die energie zullen we de komende jaren hard nodig hebben om al onze nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van zorg voor jeugd, ouderen en werkzoekenden waar te maken.

 Kees de Waal, Progressief Altena Aalburg