Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Aalburgse logica

Gepubliceerd: 4 oktober 2013

In april heeft de gemeenteraad van Aalburg besloten om niet akkoord te gaan met het voorstel van de drie colleges om verder onderzoek te doen naar een ambtelijke- of bestuurlijke fusie met Werkendam en Woudrichem. In plaats daarvan werd besloten om zelfstandig te blijven en, in een “Flexibel netwerkmodel”, samenwerking te zoeken met verschillende partijen. Het verworpen voorstel was het resultaat van een jarenlange discussie en werd ondersteund door de colleges, de ambtenaren van de drie gemeenten, deskundigen van diverse onderzoeksbureaus en een ruime meerderheid van de raadsleden in Woudrichem en Werkendam. In Aalburg waren echter 8 van de 15 raadsleden tegen. Dus het onderzoek ging niet door en Aalburg ging zelfstandig verder met het ontwikkelen van een “Flexibel netwerkmodel”. Ondertussen mengde ook de provincie zich in de discussie met het rapport “Veerkrachtig Bestuur in Brabant” en ook in dat rapport werd het dringende advies gegeven om snel richting fusie te gaan werken. Vervolgens werd gedeputeerde Pauli van de provincie uitgenodigd om dat rapport nog eens nader toe te lichten. En ook zijn conclusies waren helder, o.a.:

–          De problemen in Aalburg worden niet opgelost met een “Flexibel netwerkmodel”

–          Aalburg is niet gewapend tegen toekomstige ontwikkelingen

–          Onderzoek, in het belang van de inwoners, alsnog de mogelijkheden van een fusie

–          Als het mis gaat zal de provincie ingrijpen

En wat gebeurt er vervolgens met die conclusies en aanbevelingen in de twee vergaderingen van de Aalburgse raad waarin het onderwerp op de agenda staat? Niets! Ze worden, met name door de tegenstanders van fusie, genegeerd en doodgezwegen.
Dat botte doodzwijgen is niet alleen een schoffering van de provincie maar ook van de inwoners van Aalburg.
Partijen die tegen een fusie zijn beroepen zich immers regelmatig op “de mening van onze inwoners” en “laat de kiezer maar spreken”. Maar diezelfde inwoners mogen blijkbaar niet weten hoe anderen erover denken. En zo gaat het al jaren: Rapporten van deskundigen deugen niet en worden onder het tapijt geveegd, de meningen van de ambtenaren en colleges doen niet ter zake en nu wordt dus ook de opvatting van de provincie simpelweg genegeerd. Alleen de eigen magere argumenten zijn van belang en daarmee wordt vervolgens elke ontwikkeling geblokkeerd.
Het “Flexibel netwerkmodel” is een mooie kreet voor “Oude wijn in nieuwe zakken” maar het wordt gepresenteerd als zaligmakend alternatief voor een fusie. Een vergelijkend onderzoek tussen dit model en een fusie wordt als overbodig weggewuifd. Begrijpelijk, want op de uitkomst zou immers, net als op al die andere uitkomsten, de logica van de Aalburgse anti-fusiewet van toepassing worden verklaard, namelijk:

Artikel 1: Aalburg blijft zelfstandig
Artikel 2: Als blijkt dat Aalburg toch beter kan fuseren, treedt onmiddellijk artikel 1 in werking

Ondertussen worden de tijd-, geld-, en energieverslindende afleidingsmanoeuvres voortgezet. Zoals met een onderzoek naar het takenpakket van de gemeente en of daar, misschien in samenwerking met anderen, iets in te verbeteren valt. Of met een voorstel tot een gesprek met de raden van Werkendam en Woudrichem om te proberen of er nog wat van de oude samenwerking te continueren en consolideren valt.

Het wordt hoog tijd dat de Provincie en de Minister knopen doorhakken zodat we een keer verlost zijn van deze zinloze discussie over de vorm. We kunnen ons dan vervolgens gezamenlijk gaan richten op de inhoud, daar hebben we de komende jaren onze handen al méér dan vol aan.

Kees de Waal.

PvdA – Aalburg

Deel dit artikel op: