Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Aalburgse stoelendans

Afgelopen dinsdag, 13 oktober, heeft een meerderheid van de Aalburgse raad besloten om mee te gaan werken aan de fusie van de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena.

Omdat er tot dan toe altijd een meerderheid tégen was, kon dit alleen maar omdat een van de tegenstanders (Ideaalburg) van mening veranderde. Van mening veranderen is, zeker in de politiek, altijd lastig. Je doet het nooit goed; voor de een ben je dan een draaikont terwijl de ander respect heeft voor het feit dat je van mening durft te veranderen.

Voor mij was (in dit geval) het laatste aan de orde. Respect voor een partij die na grondige afweging en met goede argumenten van mening verandert! Moet kunnen; net zo goed als partijen die vasthouden aan hun mening en daar de consequenties uit trekken zoals de Aalburgse Alliantie.
Voor het CDA gelden blijkbaar andere normen. De kruitdampen waren nog niet opgetrokken of het CDA zat al weer onbeschaamd te solliciteren naar samenwerking met tegenstanders SGP en BAB. Dat ze daarmee Ideaalburg, de partij die nota bene voor de meerderheid had gezorgd, als een baksteen lieten vallen deerde hen blijkbaar niet.

Op dit moment wordt er gesproken tussen SGP, CDA, CU en BAB. De uitkomst weten we nog niet, maar ik ben wel benieuwd onder welke voorwaarden CDA en/of CU bij de restanten van de oude coalitie aan zouden willen schuiven. De SGP heeft aangegeven “een zo breed mogelijk gedragen coalitie” te willen, maar heeft niet de moeite genomen om Progressief Altena daarbij te betrekken.

SGP en BAB hebben aangegeven niet “de hakken in het zand te willen zetten” nu de fusie een voldongen feit is. Maar dat is een gemakkelijke uitspraak. Moeilijker wordt het voor deze partijen als het er om gaat de echte loyaliteit ten aanzien van de nieuw te vormen gemeente uit te dragen.
In plaats daarvan laten zij zich uit in termen als “er voor de gemeente Aalburg het beste uit slepen” en “er voor de Aalburger uithalen wat er in zit”
Dat wekt bij mij weinig vertrouwen. De loyaliteit moet vanaf nu gericht zijn op alle inwoners van het Land van Heusden en Altena. Het eigen belang is vanaf nu identiek aan het algemeen belang.
Partijen die zich daar niet volmondig aan conformeren horen niet in een coalitie of college thuis. Dat geldt voor alle partijen in de drie huidige gemeenten.
Hopelijk realiseren CDA en CU in Aalburg zich dat ook.

Kees de Waal.