Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!
Progressief Altena - Samen kom je verder
Voor een sociaal, duurzaam en kansrijk Altena.

Deel dit artikel: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Aandacht voor verpaupering

Gepubliceerd:

Progressief Altena constateert dat er op enkele plaatsen in de gemeente Werkendam panden staan te verpauperen. In het verleden waren dit prachtige woningen, maar nu ontsieren ze de buurt en trekken ze ongewenst gebruik aan. Soms zijn het zelfs panden die aangemerkt zijn als gemeentemonument of cultuur historisch waardevol object. De gemeente heeft dus tot doel deze panden voor de toekomst te behouden. Eigenaren van dergelijke panden krijgen te maken met extra regelgeving van gemeentewege. Voor eigenaren van een gemeentelijk monument staat daar een kleine geste tegenover, voor eigenaren van een cultuurhistorisch waardevol object is dat niet het geval. Progressief Altena wil o.a. van het college van B&W weten of er een verband bestaat tussen de verpaupering van dergelijke panden en de aanwijzing tot gemeentemonument, wat het beleid is van de gemeente in dergelijke situaties en welke mogelijkheden de gemeente in het algemeen heeft om verwaarlozing van de openbare ruimte t.g.v. verpaupering van particulier bezit tegen te gaan.

Logo Progressief Altena

Welkom

Welkom op de nieuwe website van Progressief Altena!

Onze website heeft een ander design gekregen. We hopen dat het snel vertrouwd zal zijn. Als je op- of aanmerkingen hebt, schroom niet om een e-mail te sturen naar het algemene e-mailadres.