Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

1 juli 2020

Voor leden en introducees

Gespreksavond Burger- en overheidsparticipatie

Afbeelding van pionnen bij berichten over burger en overheid

Op 1 juli 2020 van 19.45 tot 22.15 uur organiseert de reflectiegroep van Progressief Altena een gespreksavond over burger- en overheidsparticipatie op Fort Giessen. De avond wordt georganiseerd onder strikte naleving van de corona-maatregelen. Leden en introducees zijn van harte welkom.

Heb je belangstelling? Geef je op via dit aanmeldformulier. Kun je niet op 1 juli, maar zou je wel willen deelnemen? Vul dan ook het formulier in. Bij onvoldoende deelname organiseren we in september voor belangstellenden een nieuwe mogelijkheid.

Achtergrond

De fractie van Progressief Altena heeft het bestuur gevraagd om een advies te ontwikkelen (visie en actievoorstel) op het onderwerp burger- en overheidsparticipatie. De reden hiervoor is de behoefte van onze fractie aan meer onderscheidend vermogen en zichtbaarheid op dit onderwerp.

Waarom?

In onze visie op politiek is participatie een belangrijke kwaliteit. Als progressieve politieke partij staan we dicht bij onze inwoners en open voor hun ideeën en bijdragen. Zoals bekend zijn er vele vormen van burger- en overheidsparticipatie. Voor ons advies aan de fractie is het noodzakelijk te komen tot een overzicht van de mogelijkheden en tot inzicht in de effectiviteit en waarde.

Participatie is ook in Altena in ontwikkeling. Het is belangrijk dat onze fractie overzicht heeft om volwaardig bij te dragen aan – en mogelijk initiatieven te nemen in – de keuzes die onze gemeente hierin kan maken. Participatie is ook voor de werving van nieuwe leden en volksvertegenwoordigers een belangrijke bron die we moeten benutten. Onze vereniging heeft nieuw bloed nodig.

Hoe?

Om onze fractie van een goed advies te voorzien gaan we met elkaar in gesprek op de volgende vier onderwerpen:

  1. Welke vormen van burger- en overheidsparticipatie passen goed bij de burgers van Altena?
  2. Wat spreekt de progressieve kiezer aan?
  3. Met welke voorstellen kan Progressief Altena zich onderscheiden?
  4. Wat kan er nog voorafgaand aan de volgende verkiezingen, zodat we op dit thema zichtbaar zijn?

Wat?

We nodigen de leden van onze partij uit om deel te nemen aan een gespreksavond over deze onderwerpen. Deelnemers bereiden zich voor door zich maximaal twee uur in te lezen in het onderwerp. Zij presenteren de kern van een idee of participatievorm en geven aan wat daarin bruikbaar is bij ons advies.

Om een breed beeld te creëren hebben wij een overzicht gemaakt van kwalitatief goed achtergrondmateriaal en bronnen. Na je aanmelding ontvang je deze lijst, Je kiest een publicatie die je wilt voorbereiden en geeft je keuze aan. Sommige links bevatten meerdere publicaties: geef dan aan welke je hebt gekozen. Wanneer je je naam hebt vermeld, kan een ander die publicatie niet meer kiezen. Wie het eerst komt het eerst maalt.

Heb je zelf een goede bron die je wilt inbrengen? Vul die dan onder aan de lijst aan met jouw naam erbij.

We komen dus voorbereid op 1 juli tussen 19.45 en 22.15 bij elkaar op Fort Giessen.

Wie?

Alle leden en introducees zijn welkom. Mocht je dus iemand kennen die onze partij goed gezind is en niet mag ontbreken bij dit overleg dan horen wij dit graag. Mede gezien de Corona beperkingen (waar wij tijdens de bijeenkomst goed nota van zullen nemen) maar ook omwille van effectieve beraadslaging stellen wij een maximum van 15 deelnemers.

We hopen dat je je uitgedaagd voelt en met ons wilt werken aan dit voor ons allen belangrijke thema en zien uit naar een inspirerende avond begin juli.

Vriendelijke groet

De reflectiegroep,

Maarten de Winter en Ferry Visser

Locatie

Fort Giessen

Giessensesteeg 2

4283 HP Giessen