Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

16 februari 2022

Voor leden & niet-leden (aanmelden verplicht)

Debatavond “Wat betekent duurzaamheid voor Altena?”

Visual debatavond Duurzaamheid - (foto 1) Koe in de wei (foto 2) veld zonnepanelen

We leven in een bijzondere tijd. Nog nooit is er in zo’n kort tijdsbestek zoveel veranderd: we werken, consumeren en ontspannen op een radicaal andere manier dan een eeuw geleden. Met technologie lijkt alles maakbaar. Toch heeft onze manier van leven ook een keerzijde. Klimaatverandering en de stikstofcrisis zijn het gevolg van deze ontwikkelingen. We overschrijden de grenzen van onze planeet. Dat lijkt niet houdbaar.

Debatavond

Op 16 februari 2022 organiseert Progressief Altena een debatavond op het Altena College in Sleeuwijk of – wanneer de geldende coronaregels dat vereisen- online. De vraag waarover we ons buigen is: ‘Wat betekent duurzaamheid voor Altena?’.

Eiwit- en energietransitie

We gaan met elkaar in gesprek over twee bijzonder actuele onderwerpen binnen het onderwerp duurzaamheid: de eiwit-transitie en energietransitie. 

  • De eiwittransitie gaat over de verandering van overwegend dierlijk naar plantaardig eiwit in onze voeding. 
  • De energietransitie behelst de overgang van een op fossiele energie gebaseerde energievoorziening naar één met voornamelijk hernieuwbare bronnen.

Sprekers

Inleiders

Henk Schouten van Schouten Food in Giessen en Lambert de Haas van het Traais Energiecollectief vertellen hoe zij naar de veranderingen kijken, wat zij daaraan doen en welke resultaten dat oplevert. Zij houden ons een spiegel voor van positieve verandering en benoemen de uitdagingen en kansen voor Altena. Gedeputeerde Elises Lemkes-Straver (CDA) zal vertellen hoe de eiwittransitie in landbouw en voedselvoorziening bijdraagt aan duurzaamheid en wat de rol van de politiek daarin is. Daarnaast hebben we ook een spreker uitgenodigd die het sociale aspect van duurzaamheid belicht.

Debat en dialoog (opzet van de avond)

We nodigen u van harte uit om niet alleen te komen luisteren naar deze inspirerende verhalen, maar ook om actief deel te nemen: Wat is duurzaamheid voor U? Wat wilt u veranderen in Altena? Wat vindt U daarin moeilijk? Wat heeft u van anderen nodig? We gaan op 16 februari op zoek naar de gemeenschappelijke succesfactoren om samen duurzame verandering tot stand te brengen. We gaan op zoek naar de verbinding.

Over de sprekers

  • Henk Schouten, CEO van familiebedrijf Schouten Food in Giessen. Schouten Food loopt internationaal voorop in de ontwikkeling en toepassing van plantaardige eiwitten. Schouten Food wil de consumptie van plantaardige eiwitten in Altena in 2024 van 39% naar 50% brengen en heeft daartoe in samenwerking met HAK een experience centrum opgezet waar bedrijven, scholen en consumenten laten kennismaken met de teelt van en de innovatieve toepassingen van plantaardige eiwitten.
  • Lambert de Haas, bestuurslid van het Traais Energie Collectief (TEC). Het TEC is een burgerinitiatief opgericht met het doel om Terheijden energie neutraal te maken met lokaal opgewekte energie. Waar het aardgasvrij maken van veel wijken in Nederland niet slaagde, is Terheijden een voorbeeld van hoe het wel zou moeten. Niet alleen lukte het energie neutraal maken, maar werden bewoners op grote schaal betrokken bij het project en worden de opbrengsten uit de energiewinning ingezet ten behoeve van lokale doelen.
  • Elises Lemkes-Straver (CDA) is gedeputeerde met in haar portefeuille Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart en vanuit die functie dagelijks betrokken bij de transitie die op het gebied van voedsel en landbouw gaande is. 

Locatie

Altena College

Rijksstraatweg 153

4254 XD Sleeuwijk