Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Angstcultuur

Geruchten over een angstcultuur op het Werkendamse gemeentehuis doen al vele jaren de ronde. Bij de beantwoording van vragen over het mislukken van de samenwerking op het gebied van P&O heeft ons college aangegeven dat er blijkbaar sprake was van twee verschillende werkelijkheden. Gezien de discussie over de angstcultuur lijkt het er op dat Werkendam vaker te maken heeft met dit verschijnsel.

De ene werkelijkheid: het tevredenheidsonderzoek van 2011 geeft aan dat er geen angstcultuur is.

De andere werkelijkheid: toen ambtenaren bericht kregen dat zij hun vragenlijst nog niet ingeleverd hadden, ontstond er twijfel over de anonimiteit van het onderzoek. En wat voor antwoorden geef je dan in een angstcultuur?

De ene werkelijkheid: de ondernemingsraad heeft nooit stelling genomen tegen de gemeentesecretaris.

De andere werkelijkheid: de zittingsduur van een aantal leden van de ondernemingsraad was bijna ten einde. En hoe stel je je dan op in een angstcultuur?

De ene werkelijkheid: de voorzitter van de ondernemingsraad geeft duidelijk aan dat er geen sprake is van een angstcultuur. En alle leden denken daar ook zo over.

De andere werkelijkheid: deze voorzitter is een exponent van de groep rond de gemeentesecretaris.

De ene werkelijkheid: het management is onaangenaam verrast door het vervroegd op vakantie sturen van de gemeentesecretaris.

De andere werkelijkheid: op de werkvloer wordt er geen traan om zijn vertrek gelaten en is er zelfs opluchting.

Het valt niet mee om onder deze omstandigheden een idee te krijgen wat er werkelijk aan de hand is.

Progressief Altena heeft een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld in de hoop meer duidelijkheid te krijgen. Door het vertrek van de burgemeester en de gemeentesecretaris is de situatie in Werkendam veranderd. Dus een goed moment om onze wethouders, die tenslotte politiek verantwoordelijk zijn voor wat er op het gemeentehuis gebeurt, naar hun mening te vragen.

Positief is dat er een zeer uitgebreide beantwoording plaats gevonden heeft. We voelen ons wel serieus genomen en dat is ook wel eens anders. Maar wat in veertien pagina’s aangegeven wordt is kort samengevat de boodschap dat er geen sprake is van een angstcultuur.

Er wordt aangegeven dat een aantal mensen er blijkbaar belang bij heeft dat de geruchten in stand gehouden worden. Maar aan de andere kant geldt natuurlijk dat er ook mensen zijn die belang hebben bij en ontkenning.

Wat ons betreft is de twijfel gebleven. En dat is niet goed. Op een moment dat zoveel belangrijke beslissingen, zoals de drie decentralisaties, genomen moeten worden moet de energie niet gestoken worden in allerlei randzaken.

Progressief Altena stelt daarom voor om een simpele en absoluut anonieme enquête te houden onder alle ambtenaren, bestaande uit twee of drie niet voor meerdere uitleg vatbare vragen. Een mooie taak voor de nieuwe wethouder P&O en de nieuwe burgemeester. Die kunnen ook duidelijk maken dat eerlijkheid in Werkendam nooit negatieve gevolgen kan hebben en dat eerlijkheid nodig is om te weten of de cultuur bijgestuurd dient te worden. Een nieuwe gemeentesecretaris weet dan meteen of er twee werkelijkheden zijn in Werkendam en dan ligt er een belangrijke taak om daar één van te maken. De uitkomst kan natuurlijk ook zijn dat er niets aan de hand is. Maar dat is dan ook duidelijk en dan kan het dossier gesloten worden.

Namens Progressief Altena Werkendam

Anne Nieuwenhuis