Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Appartementen in de Dussense Kerk

Gepubliceerd: 24 mei 2021

De politieke partijen in Altena, inclusief Progressief Altena, zijn het erover eens dat er een fors woningtekort is en dat er daarom voortvarend moet worden gebouwd. Creatieve oplossingen zoals bij de RK kerk in Dussen zijn daarbij zeker welkom.

Geschreven door

Kees de Waal raadsvergadering Altena College
Kees de Waal

Voortvarend betekent echter niet dat elk plan dan maar, onder het mom van woningnood, snel van een gemeentelijke handtekening moet worden voorzien. 
In Nederland hebben we wetten en regels die toezien op het beschermen van ons erfgoed en op het behoud van het karakter van onze dorpen en wijken. Dat heeft niets te maken met overbodige bureaucratie, maar alles met beschaving.

Foto van zijaanzicht kerk Dussen
Foto van zijaanzicht kerk Dussen

Daarom hebben we ook in Altena een “Commissie Ruimtelijke Kwaliteit” (CRK). Die onafhankelijke commissie is door de gemeenteraad zelf ingesteld. Het is daarom bijzonder dat politieke partijen als VVD en CDA vervolgens een advies van die deskundigen in twijfel trekken en beweren dat zij het beter weten, zoals in het geval van de appartementen in de Dussense kerk. Daar beweert de VVD zelfs dat de CRK faalt in haar functioneren omdat er te weinig oog is voor het economisch belang van de ontwikkelaars waardoor het hele plan misschien in gevaar komt.

Zoals uit het openbare verslag blijkt denken de deskundigen van de CRK echt wel mee met de ontwikkelaars, maar ze zijn natuurlijk in de eerste plaats aangesteld om het belang van ons erfgoed te verdedigen. Het verwijt dat ze falen omdat ze de prioriteit dáár leggen en niet bij het economisch belang of de woningbouw is daarom onzin.  

Adviezen van onafhankelijke commissies kunnen natuurlijk afwijken van de voorkeuren van politieke partijen, maar dat betekent nog niet dat die adviezen dan gelijk staan aan het falen van de adviseurs. Gelukkig heeft ons college er blijk van gegeven dat ze het advies van de commissie beter op waarde weet te schatten. 

Ook Progressief Altena wil graag dat er appartementen komen in de Dussense kerk, maar we zijn met het college van mening dat we pas trots kunnen zijn als dat lukt met respect voor de monumentale waarden.  

Namens Progressief Altena,

Kees de Waal
Fractievoorzitter Progressief Altena

Deel dit artikel op: