Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Arbeidsmigranten: kans of bedreiging?

Zowel in Veen als Rijswijk zijn er heftige meningsverschillen over de huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe denken verschillende politieke partijen over dit vraagstuk?

Geschreven door

Progressief Altena Profielfoto 1 1
Progressief Altena

Misschien is een van de problemen wel, dat zij dit niet altijd duidelijk maken. Als burger kun je dan het ongemakkelijke gevoel krijgen met politici te praten die een dubbele agenda of zelfs een dubbele tong hebben. Progressief Altena heeft niet op al uw vragen antwoord, maar over sommige zaken kunnen we wel duidelijk zijn. U hoeft het niet met ons eens te zijn. Gaat u dan op zoek naar een partij die uw standpunt verwoordt. Of vraag hen dit te verwoorden. Want arbeidsmigranten zijn te belangrijk om je kop voor in het zand te steken. Hieronder vindt u onze antwoorden op uw vragen.

Wat is het probleem?

Mensen worden niet boos van problemen, mensen worden boos als hun problemen niet serieus worden genomen en opgelost. Feit is dat onze ruimtelijke ordeningsregels weinig belemmeringen opwerpen om een woning te kopen, te verbouwen en daar arbeidsmigranten in te huisvesten. Wanneer dat eenmaal is gerealiseerd, is het heel moeilijk daar iets aan te veranderen. Emoties zijn dan heel begrijpelijk.

In de dorpen en het buitengebied moet de gemeente het samen met de inwoners voor het zeggen hebben, niet de huisjesmelkers en illegale verhuurders die zich met hun verdienmodel niets gelegen laten liggen aan de samenleving. Overigens worden de arbeidsmigranten zelf meestal ook niet gelukkig van het gebrek aan privacy bij het delen van een gezinswoning of bedrijfspand. Maar ja, zij hebben vaak weinig te kiezen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het (legaal) huisvesten van een aantal arbeidsmigranten in onze dorpen is onder strikte voorwaarden best mogelijk. De vraag is echter of dat een oplossing is voor de gevraagde aantallen. Er zijn dus ook nieuwe locaties voor huisvesting buiten de kernen nodig. Dan kun je ook denken aan grootschaligere voorzieningen waardoor er gezorgd wordt voor een fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten en de druk op de woningmarkt wordt verminderd. Of het nu kleinschalig of grootschalig is: het moet altijd goed ingepast worden.

Wat is daar voor nodig?

Er zijn twee zaken nodig. Overzicht over de aantallen en samenwerken aan passende voorwaarden. Over de omvang van de benodigde aantallen is nog te veel onduidelijkheid. Ondanks aandringen van Progressief Altena is er nog te weinig werk gemaakt van een goede inventarisatie van de aantallen die, legaal en illegaal, in Altena verblijven. De voorwaarden moeten niet gefixeerd zijn op aantallen; per geval moet worden bekeken wat er nodig en mogelijk is. De locatie is daarbij belangrijk, maar ook zaken als voorzieningen, toezicht en beheer.

Wel zo belangrijk is de houding van de politiek. Als we het over arbeidsmigranten hebben gaat het vaak in termen als “aantallen”, “voorwaarden” en “projecten”. Maar dan kom je er nooit uit. Voor Progressief Altena staat voorop dat het hier over mensen gaat die met hun inzet ons respect en onze gastvrijheid verdienen. Met die houding kan veel worden opgelost en kun je regels en voorwaarden maken om dat te ondersteunen.

Hoe kun je daar aan werken?

Je moet het samen met bewoners doen. Het heeft weinig zin om te vervallen in stigmatiserende kreten als “Al die Polen zorgen voor overlast en pikken onze banen en huizen in”. In de eerste plaats is dat niet waar en vervolgens lost het niets op. Arbeidsmigranten dragen bij aan onze Nederlandse economie en door het verkleinen van de kloof tussen arme en rijke landen aan een beter Europa. Juist in die bijdrage aan onze economische groei en welvaart zit ook een sleutel om het op te lossen. Geld is niet het probleem. En dus kan aan kwaliteit gewerkt worden.

Wie kunnen het voortouw nemen?

We zien bedrijven nadenken over oplossingen die goed in Altena passen, zoals het bedrijf PT Creations uit Veen. Hier ligt dus een grote verantwoordelijkheid voor ondernemers en hun partners zoals uitzendbureaus. Zij dienen met initiatieven te komen die bijdragen aan de oplossing, op eigen terrein of elders. Op dit moment hebben initiatienemers de mogelijkheid om (buiten de kernen) met “pilot” projecten te komen om zodoende ervaringen op te doen voor toekomstig beleid. De overheid dient regels op te stellen waaraan die initiatieven getoetst kunnen worden. Ook de omwonenden hebben natuurlijk de mogelijkheid om in een vroeg stadium iets van zo’n plan te vinden. Dat is een recht, maar ook een verantwoordelijkheid.
Samen kom je verder!

Deel dit artikel op: