Word lid of meld je aan voor onze nieuwsbrief, en steun ons!

Progressief Altena - Samen kom je verder

Wij zijn anders. Sociaal en duurzaam. Een partij voor vrije geesten.

HomeNieuws

Deel dit artikel:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Beantwoording TGG Noordwaard stelt (ons) niet gerust -update-
Gepubliceerd:

Het college geeft aan dat er geen reden is om de in de Noordwaard gebruikte grond nader te onderzoeken. Progressief Altena deelt deze conclusie niet. Het college gaat nog uit van grond die volgens de regels is gereinigd.

Geschreven door

Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om grond met verontreinigingen, zoals organische stoffen als benzeentolueen en PAK’s én bevat het hoge concentraties arseen en zware metalen. Als dit inderdaad het geval is, ligt uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater voor de hand. Wachten tot er zichtbare ecologische en landbouwkundige problemen optreden lijkt ons niet verstandig. Er moet gemonitord worden. Meten is weten.

Progressief Altena zet dus nog geen punt achter dit dossier. Er zijn nog te veel vraagtekens. Twee dagen na de antwoorden van het college worden wij gesterkt in onze mening door een artikel in het dagblad Trouw. De Noordwaard is één van tien locaties in Nederland waar op grote schaal gebruik gemaakt is van vermoedelijk verontreinigde thermisch gereinigde grond.

Op een kaartje in het artikel is aangegeven dat er gemonitord moet worden op milieurisico’s. Omdat dit al enige tijd bekend is lijkt het waarschijnlijk dat de verantwoordelijke instantie – in de Noordwaard is dit het waterschap – zich daar al mee bezig houdt of dit op korte termijn gaat doen.
Kortom: wordt vervolgd.

Namens de fractie van Progressief Altena,

Anne Nieuwenhuis
Fractie Progressief Altena

Zie ook

Klimaat

Ondersteunen van mensen bij isoleren van huizen
Groene dorpskernen

Zie ook

Mobiliteit

Verbeteren openbaar vervoer

Zie ook

Gezond

Atletiekbaan en PSV De Nieuwe Roef
Volkstuinen Rijswijk
Ieder kind kan op zwemles

Zie ook