Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Bereikt extra geld voor armoede onder kinderen wel iedereen?

Gepubliceerd: 18 september 2017

Ouders met een laag inkomen kunnen extra geld krijgen van de Altena-gemeenten. Tot eind 2017 kan dat aangevraagd worden voor schoolspullen, schoolexcursies, kinderkleding en – schoenen. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, wordt tegen inlevering van originele bonnen het aankoopbedrag van de gekochte spullen uitbetaald.
In de gemeente Werkendam werd deze regeling in juli j.l. door het college van B&W vastgesteld. Huishoudens die niet voldoende financiële draagkracht hebben om genoemde spullen voor te schieten, kunnen een voorschot krijgen, wordt in een brief aan de raad gemeld. Dat wordt echter niet gemeld op de website en in de krant en ook niet in de brief die verstuurd is naar mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Progressief Altena vindt dat vreemd en heeft het college van B&W om opheldering gevraagd. Tevens wil Progressief Altena weten hoe de regeling van dit zogeheten kindpakket uitpakt voor mensen in de schuldsanering, waarom schoolkampen niet in aanmerking komen voor de regeling en of alle gezinnen die een beroep deden op andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, actief geïnformeerd zijn over het kindpakket.
Het beschikbare geld in de Altena-gemeenten is er speciaal voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Het kabinet stelt m.i.v. 2017 ieder jaar opnieuw 100 miljoen euro extra ter beschikking om álle kinderen in staat te stellen gewoon mee te doen. In maart 2017 vroeg Progressief Altena het Werkendamse college al naar de plannen met dit geld. Er is nu gelukkig een (voorlopige) regeling, maar het geld moet nu ook nog daadwerkelijk terecht komen bij alle kinderen die het nodig hebben. Progressief Altena heeft het college van B&W opgeroepen om alle gezinnen die mogelijk voor het geld in aanmerking komen actief op de regeling te attenderen en om iedereen te wijzen op de mogelijkheid van het verkrijgen van een voorschot.

Deel dit artikel op: