Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Bericht uit Woudrichem

Zoals iedereen waarschijnlijk heeft meegekregen heeft de informateur in Woudrichem, de heer Van Gestel, een coalitie tussen CDA, Christenunie en Progressief Altena geadviseerd. Deze partijen hebben respectievelijk 5, 3 en 3 zetels in de 15 zetels tellende raad gehaald.
Sinds woensdag 2 april vinden er gesprekken plaats op Fort Giessen met de beoogde coalitiepartners om een coalitie akkoord te smeden. Het formatieproces wordt ondersteund door de ambtelijke organisatie. De gesprekken lopen in uitstekende sfeer en geven vertrouwen dat de beoogde coalitie er ook komt. De verschillen tussen de programma’s zijn niet groot en er is wederzijds ruimte om punten uit de eigen programma’s te verwerken in het coalitie akkoord.
De ambitie is om uiterlijk 24 april een akkoord te hebben, dat in de raadsvergadering van 6 mei kan worden vastgesteld. Tussentijds zal ook het bestuur van PA geraadpleegd worden.
Beoogd wethouders zijn Renze Bergsma (CDA), Izak Koedoot (CU) en onze eigen Paula Jorritsma.
Intussen heeft de raadsfractie ook niet stilgezeten. De taken zijn verdeeld en de rollen besproken. De komende dagen zullen de kandidaten die op de lijst van PA voor Woudrichem hebben gestaan  benaderd worden met de vraag of zij eventueel een burgerraadslidmaatschap ambiëren en welke onderwerpen zij dan graag onder hun hoede zouden nemen. De invulling van het burgerlidmaatschap is in Woudrichem nog onderwerp van gesprek. De kans is groot dat de huidige systematiek van vergaderen wordt aangepast, waardoor ook de rol van een burgerraadslid wellicht wat wijzigt. Wij houden u op de hoogte!
Bart Verkade, fractievoorzitter Progressief Altena Woudrichem