Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

Beschouwingen bij Kadernota 2016 Woudrichem

Gepubliceerd: 9 juli 2015

Progressief Altena staat voor groen en sociaal!

En dat vinden we terug in ons coalitieprogramma ‘Dichterbij’.

Wanneer we echter kijken naar de kadernota die nu voorligt, zien we dat we – meer dan ooit te voren –  de broekriem moeten aantrekken. En dat vraagt om creativiteit bij het uitvoeren van een groen en sociaal beleid. Progressief Altena ziet daarvoor echter voldoende mogelijkheden en zal zich daar in deze raad hard voor maken.

Zo vinden wij het belangrijk dat de drie decentralisaties goed landen in onze gemeente. Dit jaar, maar ook 2016, zijn daarvoor uiterst belangrijke jaren. Gezien de ontwikkelingen tot nu toe hebben wij er alle vertrouwen in dat dit college erin zal slagen om deze decentralisaties tot een goed einde te brengen.

Op het gebied van duurzaamheid zijn er goede stappen gezet met onder andere de energie-coöperatie en het Geheim van Giessen. Overigens initiatieven waarin onze inwoners het voortouw hebben genomen.

En dat zien we graag. Maar nog te weinig. Deels omdat we als gemeente het lastig vinden om zaken los te laten. In het coalitieprogramma hebben we hier echter het volgende over geschreven: ‘de overheid bepaalt minder vaak, maar creëert ruimte voor initiatieven, stimuleert en ondersteunt. De overheid zoekt de dialoog, de verbinding en de samenwerking. We komen letterlijk en figuurlijk dichterbij.’

Wij roepen het college dan ook op om hier in 2016 nog meer werk van te maken.

Wanneer wij kijken naar het financiële kader dat in deze nota wordt geschetst, voorlopig zo’n drie ton tekort de komende jaren, dan is wat ons betreft duidelijk dat we eerst moeten zoeken naar mogelijkheden om de tering naar de nering te zetten alvorens we aan nieuwe wensen toekomen.

Sommige wensen kosten echter niets, maar zijn budget neutraal of kunnen zelfs iets opleveren. En dan denken wij aan het vervangen van de straatverlichting door LED-armaturen, het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen (te beginnen op ons gemeentehuis).

Andere wensen kunnen op een andere manier goedkoper worden uitgevoerd. Zo kan de jaarlijkse burgerpeiling goed door werkstudenten worden uitgevoerd waardoor het geen 15.000 euro hoeft te kosten.

Ook zijn er problemen die je kunt oplossen door iets ánders te organiseren. Zo kan het veel te drukke en gevaarlijke kruispunt Parallelweg en Neer Andelseweg worden ontlast, door het verkeer dat vanuit de richting Giessen over de Parallelweg in de richting Heusden rijdt (en dat zijn er heel veel) te stimuleren van de veel veiliger provinciale weg ten zuiden van het industrieterrein gebruik te maken. Als dat lukt hoeven we niet alleen niet te investeren in een dure aanpassing van het kruispunt, maar kunnen we ook de hoge onderhoudslasten van de gevaarlijke en alsmaar wegzakkende en scheurende Parallelweg verlagen.

Wij zouden het college dan ook willen vragen de door de fracties ingeleverde inventarisaties als uitgangspunt te nemen bij de voorbereiding op de begroting 2016. En daarbij waar nodig de fracties om een toelichting op de keuzes te vragen.

Tenslotte zal het u niet verbazen dat ook Progressief Altena, onze naam zegt het al, gelukkig is met de voorzet van de provincie richting 1 gemeente Altena. Een bekend columnist rekende het al voor. Waar van de 51 Altenase raadsleden er 32 vóór een fusie zijn en 19 tegen, is het electoraal een gotspe dat deze tegenstemmers de fusie zolang hebben kunnen tegenhouden. Maar dankzij krachtig bestuur komt daar nu een einde aan.

Wij wensen de inwoners en bedrijven van Woudrichem tot aan die fusie óók een bestuur dat doet waarvoor het is benoemt en dragen daar graag ons steentje aan bij.

Deel dit artikel op: