Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Bestemmingsplan Genderen

Op 30 oktober heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Aalburg het bestemmingsplan Genderen vastgesteld. De enige tegenstem kwam van Progressief Altena.

Geschreven door

Uiteraard is ook Progressief Altena zich er van bewust dat woningbouw noodzakelijk is en dat daar bestemmingsplannen voor nodig zijn. Ook realiseren wij ons dat niet iedereen daarbij tevreden gesteld kan worden. In het dichtbevolkte Nederland is ruimte immers schaars en daarom moeten we soms inschikken of accepteren dat ons uitzicht verandert. Maar het is daarbij wel belangrijk dat we de belangen goed afwegen en ruimte bieden aan inwoners om invloed op de plannen uit te oefenen.

Theorie en praktijk

Op papier is dat allemaal aardig geregeld in Nederland. Burgers, bedrijven en andere overheden kunnen zienswijzen indienen op bestemmingsplannen en als die zienswijzen worden afgewezen kan de rechter nog om een uitspraak worden gevraagd. Maar dat is de theorie; in de praktijk zijn er veel mogelijkheden om zienswijzen van inwoners af te wijzen, en die worden vaak ook allemaal in stelling gebracht. Dat blijkt ook wel uit het feit dat vrijwel alle bezwaren in Genderen zijn afgewezen.

Wethouders en ambtenaren hebben vaak heel lang gewerkt aan een bestemmingsplan en zijn er van overtuigd dat het goed is. Ze zullen het dan ook met hand en tand verdedigen. Als ze daarbij een meerderheid van de gemeenteraad meekrijgen is het pleit beslecht en hebben bezwaar makende inwoners het nakijken.

Progressief Altena is van mening dat in Genderen teveel is gekeken naar wat volgens de regels kan en te weinig naar wat maatschappelijk gewenst is. Dus vragen we ons af:

Volgens de regels kunnen bedrijven in dorpskernen onder bepaalde voorwaarden uitbreiden in plaats van naar een bedrijventerrein verhuizen, maar moet je dat ook willen?

En als daardoor woningbouw verplaatst moet worden naar de andere kant van het dorp zal dat volgens de regels wel kunnen, maar moet je het ook willen?

Het opofferen van de open ruimte langs de grenzen van een dorp aan de regeling “Ruimte voor Ruimte” is misschien mogelijk, maar moet je het ook steeds weer willen?

Blijkbaar is het antwoord van alle andere partijen op die vragen: Ja dat willen we.