Bestuur

Een politieke partij kan niet zonder stabiel bestuur. Sterker nog: de politieke fractie van Progressief Altena is aangesteld onder andere na adviezen van een door het partijbestuur aangestelde kandidatencommissie. Natuurlijk hebben vervolgens onze kiezers -zoals jij- ervoor gezorgd dat we ook mogen en kunnen deelnemen aan de eerste coalitie van gemeente Altena.

Daarnaast zorgt het bestuur voor het opstellen en evalueren van verkiezingsprogramma’s en -campagnes. Vanzelfsprekend hebben onze leden regelmatig invloed door te stemmen of actief ideeën bij te dragen. Vervolgens maken we ons samen sterk voor de uitvoer van die ideeën.

Ook beheert het bestuur de partijgelden en ze leggen daarvoor verantwoording af in begrotingen en overzichten. Wijzigingen in reglementen worden tijdens onze ledenvergaderingen behandeld, dus dat is nog een extra reden om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn!

Pieter van Wijk - Penningmeester Progressief Altena

Pieter van Wijk

Penningmeester
Peter Benard - Secretaris Progressief Altena

Peter Benard

Secretaris
Joop Alderliesten - Algemeen bestuurslid PA

Joop Alderliesten

Algemeen bestuurslid
Anne Nieuwenhuis - Burgerraadslid Progressief Altena

Anne Nieuwenhuis

Algemeen bestuurslid
Maarten de Winter - Algemeen bestuurslid PA

Maarten de Winter

Algemeen bestuurslid