Logo van Progressief Altena

Samen kom je verder!

Bestuursakkoord gepresenteerd en kandidaat-wethouders voorgesteld

Het team van wethouders is bijna compleet. Inmiddels is duidelijk dat Roland van Vugt (CDA), Matthijs van Oosten (CDA), Hans Tanis (SGP) en Paula Jorritsma (Progressief Altena) worden voorgedragen om dinsdag 22 januari 2019 te worden geïnstalleerd.

Geschreven door

De kandidaat van AltenaLokaal heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. AltenaLokaal komt op korte termijn met een nieuwe kandidaat. De andere partijen hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken.
De keuze om nu wel met vier wethouders te starten, komt voort uit het gevoel van urgentie om nu in de nieuwe gemeente aan de slag te gaan.

Samen met de niet-coalitiepartijen willen we de opgaven voor de komende periode ter hand nemen.

Er zijn grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, de verdere ontwikkeling van het sociaal domein, onze financiële positie, het verder vormgeven en organiseren van de nieuwe gemeente en niet in de laatste plaats het samenwerken met en het betrekken van onze inwoners in de 21 kernen. Juist vanwege de schaalvergroting is het van belang een nabije overheid te zijn.

Bestuursakkoord 2019 – 2022